Voorbeelden protocol voor dorps- en buurthuizen

Voorbeelden protocol voor dorps- en buurthuizen

2 mei 2020


De buurt- en dorpshuizen kunnen onder voorwaarden vanaf 1 juni open. De regering heeft bij verschillende persconferenties een appél gedaan op bedrijven om na te denken over hoe invulling te geven aan de 1,5 meter samenleving.

Doarpswurk heeft basisprotocol dorps- en buurthuizen gemaakt dat als basis kan dienen voor jouw eigen protocol. TIP: Ga in overleg met de gemeente over jouw protocol voor je opengaat!

Een aantal buurt- en dorpshuizen heeft een eerste aanzet gedaan om daar handen en voeten aan te geven. Dorpshuis ‘t Polderhuus te Munnekeburen heeft een concept beleidsnotitie opgesteld en het dorpshuis in Tolbert in Groningen heeft een coronaprotocol opgesteld. De documenten zijn aanvullend op elkaar en niet volledig, maar kunnen wel een mooie aanzet en handig hulpmiddel zijn, om na te denken over de nieuwe situatie in jullie eigen dorps- of buurthuis.

Hierbij ook het Protocol van De Slinger Den Bosch een gedetailleerd protocol!

Het platform dorpshuizen wil de komende periode werken aan een coronaprotocol voor buurt- en dorpshuizen. Hebben jullie verbetersuggesties of mooie voorbeelden, dan kun je dat mailen naar jullie provinciale koepel of aan de Vraagbaak.

Wil je weten wat wel en niet mag als je opengaat, lees ons artikel hierover.

Tekst is deels overgenomen van Dorpshuizen.nl
Foto: dorpshuis Ús Gerak te Hichtum gemaakt door Doarpswurk

Deel dit bericht: