Wat betekent het Coronavirus voor jouw dorpshuis?

Wat betekent het Coronavirus voor jouw dorpshuis?

18 april 2020


Het zijn zeer bijzondere tijden, voor ons allemaal. De gevolgen van het coronavirus zijn ingrijpend en het einde is nog (lang) niet in zicht. Niemand kan voorspellen hoe het verdere verloop zal gaan en in welk tempo maatregelen zullen worden aangepast. Onzekerheid is ook onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’.

Wat speelt er?
Bij Doarpswurk doen wij ook in deze bijzondere tijd ons stinkende best om – daar waar mogelijk – u te ondersteunen. We hebben velen van u de afgelopen weken telefonisch gesproken om te informeren hoe het met u gaat. En om te inventariseren of er vraagstukken zijn waarbij wij mogelijk van dienst kunnen zijn.
Die vraagstukken zijn er wel degelijk en hebben veelal te maken met mogelijk financiële zorgen voor uw dorpshuis. Velen van u leiden nu fors omzetverlies doordat u noodgedwongen ook uw dorpshuis heeft moeten sluiten. Acute problemen zijn gelukkig beperkt en daar waar deze spelen, ondersteunen wij graag.

Landelijke lobby gestart
Samen met onze collega’s uit het land zijn wij actief een lobby gestart om ook dorpshuizen en wijkcentra opgenomen te krijgen in de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Wij zijn blij dat de provincie Fryslân deze lobby actief ondersteunt en hopen dan ook van harte dat dit er in zal resulteren dat ook voor dorpshuizen en wijkcentra deze eenmalige compensatie beschikbaar zal komen.

Veel initiatieven en projecten zijn nu tot stilstand gekomen dan wel vertraagd. We merken echter dat er steeds meer de behoefte is om – ook in deze uitzonderlijke tijd – toch zaken weer op te pakken. Wij willen u ook daarbij graag ondersteunen. Dat kan nog steeds op velerlei manieren. Dus wilt u met uw project aan de slag, neem vooral contact met ons op, wees welkom!

Online in gesprek
We organiseerden inmiddels 4 online meetings met bestuurders van dorps- en buurthuizen op 30 april en 11 mei jl: Voorbereiding dorpshuizen op 1,5 m samenleving. Binnenkort publiceren we van deze bijeenkomsten een verslag.

We houden jullie op de hoogte van het belangrijkste nieuws dat dorpshuizen raakt. Mochten er vragen zijn bel dan 0566 625010 (ma t/m don tussen 9.00-16.00 uur) of mail info@doarpswurk.frl

Overheidsmaatregelen
De belangrijkste steunmaatregelen waarvoor dorpshuizen in aanmerking komen, zijn de volgende:
–    Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (van belang wanneer u personeel in dienst heeft en minimaal 20% omzetverlies heeft). Nadere info via het UWV
–    Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 *
nadere info RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
–    Eventueel uitstel gemeentelijke belastingen (check de website van uw gemeente)

*deze staat nu nog niet open voor dorpshuizen en wijkcentra, maar wij hopen dat de lobby hieromtrent succesvol zal zijn!

Meer informatie?
Check al ons coronanieuws op onze website!

Deel dit bericht: