Onze websites

Onze websites

Netwerk Duurzame Dorpen

Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame leefkwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren.

Dorpshuizen.nl

Dorpshuizen.nl is een onderdeel van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Dorpshuizen.nl bestaat uit bestuursleden en medewerkers van provinciale steunpunten voor dorps- en gemeenschapshuizen. Zij komen elk kwartaal bijeen om te spreken over zaken die de ondersteuning van dorps- en gemeenschapshuizen betreffen. Doel is de activiteiten en de dienstverlening op elkaar af te stemmen, te leren van elkaars ervaringen en succesvolle projecten van elkaar over te nemen. Voorbeelden van samenwerking zijn belangenbehartiging en politieke lobby en het gezamenlijk beheren van deze website en de Vraagbaak.

Vraagbaak

De Vraagbaak is onderdeel van de website Dorpshuizen.nl. De Vraagbaak geeft zakelijke informatie over het bestuur en beheer van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, buurthuizen, Kulturhusen, multifunctionele centra en andere accommodaties met hetzelfde doel.

De Vraagbaak kent de volgende thema’s: bestuur en beheer, vrijwilligers en personeel, barexploitatie, programma en pr, gebouw en materiaal, tevredenheid van medewerkers-gebruikers-omgeving, resultaten. De Vraagbaak bevat 240 artikelen en circa 100 praktische bijlagen.

Ons dorp in transitie

Hoe gaan we om met de veranderende wereld in ons dorp? Transitie betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe vorm van besturen.

O.a. met het uitbrengen van vier boekjes wil Doarpswurk de dorpen op weg helpen. Op deze website staat inmiddels het 1e cahier: Leefbaarheid & Gemeenschap.
Verder vind je diverse voorbeelden van het traject: van idee tot dorpsvisie. Het is een website in ontwikkeling, er zullen regelmatig updates worden geplaatst. We horen graag of er andere mogelijkheden zijn die er nog niet bij staan.

Energiewerkplaats Fryslân

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie en Ús Koöperaasje werken samen bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Netwerk Zorgzame Dorpen

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals burenhulpdiensten of zorgcoöperaties in aanvulling op de diensten van professionele organisaties en gemeenten.

Ben jij al druk bezig? Deel dan jouw initiatief op onze website Netwerk Zorgzame Dorpen. Op deze manier kunnen ook anderen in Fryslân aan de slag om zelf zorg in hun dorp te organiseren.

MienskipsEnergie

MienskipsEnergie is een geregistreerd keurmerk voor lokaal opgewekte energie dat gemeenschappen in Fryslân een instrument geeft bij het realiseren van de transitie van fossiele naar duurzame energie. MienskipsEnergie is hét keurmerk dat aangeeft dat een installatie voor de opwek van energie (windturbine, zonnedak of zonnepark) voldoet aan de Principes van Raerd. Dit zijn: Energie waar de mienskip over beslist. Lokale duurzame energievorm die de mienskip wil. Energie die de mienskip gebruikt en waar zij van profiteert.

Friese Burgertop

Het onderwerp van deze eerste Burgertop is: positieve gezondheid. Een onderwerp dat alle Friezen raakt. Positieve gezondheid gaat immers niet alleen om je gezond en fit voelen maar ook het wonen in een prettige leefomgeving, het hebben van goede contacten en je totale welbevinden. De Burgertop is een manier om – anders dan met een rood potlood een stemvakje in te kleuren – invloed te hebben op de politiek en bovenal: op de toekomst van Fryslân.

Ho! Net yn ‘e kliko!

Ho! Net yn ‘e Kliko! is een afvalcampagne voor huishoudens.   Doel van de campagne is 25% minder afval in de container voor restafval. Dit kun je  makkelijk bereiken door zes afvalsoorten beter gescheiden weg te gooien. En minder afval produceren mag natuurlijk ook.

Democratische Vernieuwing Fryslân

Op het gebied van politiek-maatschappelijke verhoudingen, tussen de overheid, de markt en de gemeenschap, is veel onrust. Deze onrust leidt tot een vraag en zoektocht naar democratische vernieuwing. Werkt het systeem? Waar komt de onrust vandaan? Hoe kan het beter? Vragen die ook u wellicht eens heeft gehad. Maar ook vragen die tot veranderingen kunnen leiden.  Deze veranderingen zien we niet alleen op landelijk maar ook op lokaal niveau terug. Democratische vernieuwing begint vorm te krijgen. Maar weten we eigenlijk wel hoe het er precies voorstaat met de lokale democratie?

Eetbaar Fryslân

Eetbaar Fryslân, lekker eten van dichtbij
Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het bij ons in de keuken belandt. Niet erg duurzaam en ook niet nodig omdat in Friesland heel veel heerlijke producten worden verbouwd.

Eetbaar Fryslân wil dat binnen vijf jaar alle inwoners van Friesland bij hun dagelijkse voedselconsumptie kunnen kiezen voor lokaal geteelde- en seizoensproducten.
Lokaal voedsel moet voor iedereen binnen handbereik zijn.

Deel deze pagina: