Dorpsbelangen

Dorpsbelangen

Tweederde van alle Friezen woont in een dorp. Typerend voor Fryslân zijn de vele kleine dorpen. Een kleine 400 daarvan hebben minder dan 1500 inwoners, 200 dorpen hebben zelfs minder dan 500 inwoners. Hoe klein het dorp ook is, bijna allemaal kennen ze een ‘Vereniging voor Dorpsbelang’ of ‘Plaatselijk Belang’.

Dorpsbelangen zijn aanspreekpunt en vertegenwoordiger van dorpen en komen op voor het algemeen belang van de inwoners. Dat doen ze op allerlei manieren bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren, plannen maken of overleg voeren met de gemeente over lokale problemen. Dorpsbelangen worden door overheden en maatschappelijke organisaties gezien als belangrijk aanspreekpunt. Initiatieven vanuit het dorp worden vaak genomen door dorpsbelang, zij zorgen ervoor dat dorpen zelf hun toekomst bepalen.

Doarpswurk ondersteunt en begeleidt dorpsbelangen, bekijk op ons factsheet wat wij voor het bestuur van jouw dorpsbelang kunnen betekenen.

Een stukje historie
Het platteland transformeerde na de Tweede Wereldoorlog. De toekomst van de dorpen was ongewis. In veel dorpen was de landbouw de kurk van de economie. De mechanisering van de landbouw zorgde voor een leegloop in het dorp. Met de komst van de auto verdwenen ook de winkels uit het dorpsbeeld. In de jaren vijftig gingen dorpsbewoners zich organiseren om de teloorgang tegen te gaan. Inwoners richten dorpsbelangen op om hun belangen te vertegenwoordigen. Niet alleen inwoners realiseerden dat er iets moest gebeuren om de leefbaarheid op peil te houden, ook de provincie en gemeenten. De lokale overheden ontwikkelden een ondersteuningsbeleid voor kleine kernen, waarbij dorpsbelangen een belangrijke rol speelden als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van dorpen.

Dorp als gemeenschap
Dorpsbelangen hadden niet alleen aandacht voor hun woonomgeving en de werkgelegenheid op het platteland, maar ook voor het sociaal-culturele leven in het dorp. De dorpsgemeenschap bleef, ondanks de snelle veranderingen op het Friese platteland, als gemeenschap overeind.

Deel deze pagina: