Dorpshuizen

Dorpshuizen

In veel dorpen is het dorpshuis het bruisende middelpunt waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten, het verenigingsleven onderdak vindt en waar culturele activiteiten een podium krijgen. Het dorpshuis beschikt vaak over verschillende ruimtes waar sportactiviteiten plaatsvinden, een peuterzaal of jeugdsoos is gevestigd of vergaderd kan worden. Het dorpshuis is daarmee een multifunctioneel gebouw, dat maakt dat dorpshuizen de laatste jaren in de belangstelling staat. Steeds meer dorpen zijn op zoek naar mogelijkheden om functies en voorzieningen samen te brengen, waardoor de leefbaarheid op het platteland wordt versterkt. Er zijn verschillende combinaties met het dorpshuis mogelijk, denk dan aan onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, klussendienst of een steunpunt voor (ouderen)zorg.

Een dorpshuis is een basisvoorziening voor een dorp

Doarpswurk ondersteunt en begeleidt dorpshuisbesturen, wil je weten wat wij voor jouw dorpshuis kunnen betekenen, kijk dan op ons factsheet.

Voor en door het dorp
Een dorpshuis is er voor en door het dorp. Een dorpshuis is een initiatief vanuit het dorp, die mede met subsidies van gemeenten, de provincie en particuliere fondsen tot stand komen. Moet er ver- of nieuwbouw plaatsvinden dan komt de dorpsgemeenschap in actie. Het is geen uitzondering dat inwoners meer dan honderdduizend euro opbrengen door zelfwerkzaamheid en sponsoracties in het dorp. Het beheer van het dorpshuis wordt vaak ook geheel door vrijwilligers uit het dorp uitgevoerd. Soms in samenwerking met een beheerder. Dorpshuizen moeten hun eigen broek ophouden, dat betekent dat de exploitatie van het dorpshuis voor eigen rekening komt.

Een stukje historie
Van de ruim 230 dorpshuizen die Fryslân telt is die in Arum het oudst. Het dorpshuis in Arum is opgericht in 1926. De toneelvereniging, de damclub of het zangkoor was in die tijd aangewezen op zalen in lokale cafés of kerkelijke verenigingsgebouwen. De kerkelijke gebondenheid en het drankgebruik waren belemmeringen voor niet-kerkelijke inwoners of leden van de geheelonthouders. Daarnaast was het de tijd van volksverheffing, scholing en ontwikkeling, maar waren hier geen geschikte ruimtes voor in dorpen. Voor al deze activiteiten werden in Fryslân accommodaties gebouwd onder de noemer dorps- of buurthuis. Vrije tijd nam een grote vlucht na de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook de behoefte aan het vertier dat dorpshuizen boden. Het aantal dorpshuizen in Fryslân nam toe na de oorlog.

Deel deze pagina: