30 maart 2020

Dorpsvisie Anjum heeft inbreng van oud en jong

Anjum heeft met een dorpsvisie duidelijk voor ogen wat het dorp belangrijk vindt en wat de wensen voor de toekomst zijn. Aan de dorpsvisie werkten niet alleen de volwassen dorpsbewoners mee, ook de jeugd zorgde voor een belangrijke bijdrage.

De ‘finale klap’ zou er 27 maart tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang op worden gegeven, maar dat kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. ‘Jammer, maar de dorpsvisie ligt er en daar kunnen we mee aan de slag’, zegt secretaris Jan Visser van Dorpsbelang Anjum.

De aanleiding van de dorpsvisie ligt ook bij de jaarvergadering van dorpsbelang. ‘In zo’n vergadering worden dan tijdens de rondvraag ideeën en onderwerpen genoemd waar we mee aan de slag kunnen, maar uiteindelijk is het maar één persoon die dat op dat moment roept. Wij wilden graag ideeën en een plan waar heel Anjum achter staat met daarbij prioriteiten welke thema’s het eerst moeten worden opgepakt.’ Ook de gemeente Noardeast-Fryslân heeft behoefte aan zo’n plan. De dorpencoördinator wees hen op de dienstverlening van Doarpswurk en zo werd adviseur Riejanne Bouma erbij gehaald.

Riejanne maakte samen met Dorpsbelang een stappenplan. Als eerste werd er een enquête opgesteld die huis-aan-huis werd verspreid. Bewoners konden voor verschillende thema’s aangeven wat goed was en wat beter kon. De resultaten van deze enquête – van de 500 verspreide exemplaren kwamen er 100 retour – werden op een bijeenkomst teruggekoppeld aan de bewoners, waarbij meteen ook een verdiepingsslag werd gemaakt. ‘Geen statische bijeenkomst, maar een avond waarbij iedereen actief betrokken werd’, vertelt Visser. Op deze avond werden rond 10 thema’s groepjes gevormd die dat onderwerp verder uitwerkten. Deze verdiepingsslag werd in het basisdocument verwerkt en teruggekoppeld aan vertegenwoordigers van de tien groepjes. De resultaten van deze terugkoppeling mondden uit in het definitieve document.

De input van de dorpsvisie kwam echter niet alleen van de ‘grote mensen’ van Anjum. Riejanne Bouma stelde voor om ook de jeugd bij de visievorming te betrekken en dat werd een groot succes, vertelt Visser. ‘Riejanne heeft een middag met de groepen 6, 7 en 8 hetzelfde traject doorlopen als dat we op de bewonersavond ook hadden gedaan. De kinderen konden op een interactieve manier aangeven wat ze belangrijk vonden en dat later in groepjes uitwerken. Op een kaart van Anjum konden ze bijvoorbeeld aangeven waar ze graag spelen en waar ze liever niet komen omdat ze zich daar niet veilig voelen.’

Opvallend noemt Visser de gelijkenissen tussen beide bevolkingsgroepen. Zowel de kinderen als de volwassenen noemden de rust een groot pluspunt van het dorp. Ook MFA De Dobbe en de supermarkt en andere winkels werden door beide groepen als zeer belangrijk aangemerkt. ‘De jeugd noemde daarnaast ook het dorpsfeest met grote optocht dat iedere vier jaar wordt gehouden en het jaarlijkse rockfestival ‘Bumarock’. En ze willen graag een speeltuin en meer groen om te spelen’, vertelt Visser. ‘En naast wensen voor een zwembad, gamehal en pizzaria was er ook die van een plekje voor pake en beppe om spelletjes te kunnen doen. En ze opperden het idee om ’s zomers van de ijsbaan een skatebaan te maken.’

De officiële presentatie mocht dan niet door kunnen gaan, de uitwerking van actiepunten is al aan de gang. Er is al een werkgroep bezig met de inventarisatie van mogelijkheden voor enkele nieuwbouwwoningen. ‘De gemeente ziet Anjum niet als prioriteit wat betreft nieuwbouw, maar van krimp is hier nog geen sprake en dat willen we graag zo houden of zelfs groeien. De afgelopen jaren hebben we een constant aantal inwoners van bijna 1200. Op dit moment is er echter helemaal geen woning vrij voor starters. Nieuwbouwkavels zorgen voor doorstroming.’

Los van de dorpsvisie is ook de energiecoöperatie in het dorp erg actief. Onder meer met een postcoderoosproject voor zonnepanelen en een elektrische deelauto.

Reactie Riejanne Bouma:
Anjum vraagt assistentie van Doarpswurk bij het opstellen van een dorpsvisie, jaaaaa!!! is mijn eerste reactie altijd mooi om te mogen doen en altijd benieuwd naar de eerste ontmoeting…

De groep vrijwilligers die Dorpsbelang vormen, wie zijn het en wat speelt er? Helemaal rechtsboven in Friesland zitten er aan de tafel in de keuken zo’n tien mensen. Er is al aardig wat mailverkeer voorbij gekomen, waaronder een enquête, die mooi breed op thema’s is opgezet. Een start is er dus al gemaakt, voor mij de taak om aan te sluiten en te zorgen dat de mensen aan tafel aan de slag kunnen gaan maar ook dat alle inwoners betrokken worden en inbreng kunnen hebben.

Alles valt prachtig op z’n plek, plannen worden snel gemaakt en taken verdeeld. Van het verwerken van de opbrengsten van de enquête, maken van posters voor een dorpsbijeenkomst tot aan het regelen van grote plattegronden voor input van schoolkinderen. Dit groepje mensen, waaronder ook een dorpen coördinator van de gemeente en een welzijnswerker, wil en gaat ervoor.

En zo gebeurt het dan ook, mooie samenwerking, open staan voor elkaars ideeën, beslissingen nemen en doen… Bij de basisschool ervaar ik het niet anders, het idee wordt gesteund en voordat ik het weet staat er al een middag gepland zonder veel uitleg te hebben hoeven geven. Stiften zijn er wel en er is ruimte genoeg om met zo’n 40 kinderen in een cirkel te staan. Dorpsbelangvoorzitter Jan Visser, Alie Klompmaker van Kearn en drie leerkrachten halen in 3 uurtjes tijd weer verrassend veel informatie op bij de kinderen van Anjum. Naast die waardevolle informatie is er nog een mooie bijvangst, de kinderen vertellen er vaak thuis over en zo wordt de aandacht over de op te stellen dorpsvisie vergroot naast het uitzetten van de enquête.

Op 7 februari is het dan zo ver, de deuren van de prachtige multifunctionele accommodatie gaan open, maar goed dat de centrale ruimte enorm groot is, want er komen ruim 70 Anjummers op de uitnodiging af. Er is veel betrokkenheid, na een korte en mooi vormgegeven presentatie van Dorpsbelang moet iedereen (die kan) gaan staan, net als de schoolkinderen. De ongewone aanpak van groepjes vormen per (ter plekke bedacht) onderwerp gaat soepel. Een waardevolle avond, met als uitkomst; input van veel inwoners voor een dorpsvisie én een begin van een aantal mogelijk initiatiefgroepjes… Want soms is er geen visie nodig om aan de slag te gaan, dat kunnen we meteen wel!

Tekst: Ida Hylkema
Foto’s: Jan Visser