Dorpsvisie Donkerbroek 2006

Dorpsvisie Donkerbroek 2006

12 november 2015

Version
Download 1405
Total Views 212
Stock
File Size 427.79 KB
File Type pdf
Create Date 12 november 2015
Last Updated 21 maart 2017
Downloaden

Eind 2003 werd door Dorpsbelang Donkerbroek een visiegroep in het leven geroepen met
als opdracht een beleidsplan of visie voor de middellange termijn (5 tot 15 jaar) op te stellen.
De inspanningen van de negen man/vrouw sterke visiegroep hebben geresulteerd in dit
document.

Om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak en een zo goed mogelijke inventarisatie is
de visiegroep begonnen met het houden van zogenaamde keukentafelgesprekken. In
groepen van circa tien personen werden ongeveer 100 inwoners ondervraagd over de sterke
en zwakke punten van het dorp en het (dagelijks) leven in Donkerbroek. De uitkomsten van
deze gesprekken worden hierna in hoofdstuk 1 per onderdeel (totaal 14) weergegeven.
Op basis van deze uitkomsten zijn door de visiegroep een aantal doelen voor de lange
termijn geformuleerd. Deze komen in hoofdstuk 2 aan de orde en worden vertaald in de
bijgevoegde plattegrond.

De bij de keukentafelgesprekken aan de orde gekomen actuele knelpunten en korte termijn
wensen zijn geïnventariseerd. Middels een brief aan het bestuur van Dorpsbelang zijn deze
kenbaar gemaakt, met het verzoek adequate stappen te ondernemen.

Deel dit bericht: