31 januari 2020

Even voorstellen: Hendrik Tamsma

Hendrik Tamsma (30), ‘hikke en tein’ in IJlst, is sinds 27 januari begonnen als adviseur bij Doarpswurk. Hendrik volgde de masters Geschiedenis en Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als vrijwilliger zette hij zich vele jaren in voor de Stichting IJlst 750 Jaar en schrijft sinds 2018 iedere twee maanden met veel plezier artikelen voor Vanellus het bondsblad van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW).

Waarom Doarpswurk?
Opgegroeid op het Friese platteland weet ik als geen ander hoe belangrijk leefbaarheid is. Tijdens mijn studie Landschapsgeschiedenis kwam leefbaarheid terug en wilde ik mij graag inzetten om de leefbaarheid te versterken. Het werk van Doarpswurk volgde ik al een tijd en dacht toen al: ‘Wat soe it moai wêze om dêr letter te wurkjen’. Toen de kans kwam om bij Doarpswurk aan de slag te gaan, greep ik die meteen met beide handen aan!
Het mooie van Doarpswurk vind ik dat de organisatie midden in de Friese mienskip verankerd is. Als spin in het web ondersteunt en stimuleert zij initiatieven van onderop, maar brengt ook mensen en ideeën bij elkaar. Wat is er mooier dan als Fries te mogen werken met al die vrijwilligers en een rol kunnen spelen in het versterken van leefbaarheid om Fryslân mooier te maken? En juist dat ‘Mei elkoar, foar elkoar’ spreekt mij erg aan.

Wat zie je als speerpunt voor de komende tijd?
Als adviseur van Doarpswurk ben je het ‘oliemannetje’ en draag je eraan bij dat initiatieven tot bloei komen, zonder te sturen op de uitkomst. Het kan gaan om draagvlak vergroten, kennisdelen of de juiste ingangen vinden en daarvoor is het belangrijk dat iedereen weet dat ze bij mij als adviseur van Doarpswurk terecht kunnen. Zodat dorpshuizen, dorpsbelangen en andere initiatiefnemers met een vraag weten: ‘By Hendrik fan Doarpswurk moatte wy wêze’.
Het onder het voetlicht brengen van Doarpswurk en mijzelf als adviseur zie ik als mijn belangrijkste speerpunt voor de komende tijd.

Waar staat Doarpswurk over vijf jaar?
Over vijf jaar hoop ik dat Doarpswurk, nog meer dan nu al het geval is, in de hele provincie Fryslân bekend staat als de onafhankelijke organisatie, die de autoriteit en expert is op het gebied van het ondersteunen van vrijwilligers en initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

Wat maakt Friese dorpen zo bijzonder?
Zet drie Friezen bij elkaar en je hebt een vereniging. Nergens anders in Nederland doen zoveel mensen vrijwilligerswerk als in Fryslân! Het bijzondere aan Friese dorpen zijn haar inwoners. Friezen hebben een mentaliteit: ‘At it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa at it kin’ en dat maakt dat Fryslân bruist. Samen de schouders eronder om een idee of initiatief tot een succes te maken. Dat maakt Friese dorpen bijzonder, want we moeten immers ‘mei-inoar troch de tiid’ en daarvoor moeten we om elkaar denken en samenwerken. Dat is de kracht van Friese dorpen.