15 november 2019

Even voorstellen: Theo Andreae

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was hij al bij Doarpswurk werkzaam als projectleider met als belangrijke taak de organisatie een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale organisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Andreae, woonachtig in Joure, volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse functies in de verzekeringssector. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer als onafhankelijk financieel planner. Als mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Pro Deo Planner combineert hij zijn vakkennis met sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Deze ‘mensenkant’ van zijn financiële en bedrijfskundige werkzaamheden zette hem aan om in 2018 te gaan solliciteren bij Doarpswurk.

Waarom Doarpswurk?
‘Wat mij het meest aanspreekt zijn de uitdagingen en uitgangspunten waar Doarpswurk voor staat. Dichtbij huis participeren en acteren om de leefbaarheid op het Friese platteland te versterken, voorzieningen te creëren en betrokkenheid te vergroten. Zoals de politiek het verwoordt: participatie. Uitdagingen die in het verlengde liggen van mijn overtuiging dat verantwoordelijkheid niet gegeven kan worden maar alleen genomen.’

‘Doarpswurk maakt het verschil en zorgt voor toegevoegde waarde van de mienskip. Je ziet dat veel mensen met veel energie, passie en overtuiging aan hun omgeving werken. Daar krijg ik zelf ook energie van. De kracht van vrijwilligers is indrukwekkend en wordt nog meer benut als de overheid zaken durft los te laten en het vertrouwen heeft dat het wel goed komt met initiatieven. De regelgeving slaat nu veel initiatieven dood; dat is erg jammer en niet nodig.’

Wat zie je als speerpunt voor de komende tijd?
‘Ik heb de opdracht gekregen om Doarpswurk meer smoel en gezicht te geven zodat duidelijk wordt wat we doen, maar ook wat we niet doen. En dat brengt me meteen naar het tweede speerpunt: terug naar de kerntaken. We moeten niet alles zelf willen oppakken, maar durven door te verwijzen naar andere organisaties. Onze kerntaak is de begeleiding van dorpsbelangen, dorpshuizen en leefbaarheidsinitiatieven in dorpen. Daar ligt in het Programma 2020 ook de nadruk op.’

‘Als directeur is het mijn taak om Doarpswurk naar de toekomst te brengen. De provincie wil een nieuwe organisatie voor de leefbaarheid op het platteland. Als Doarpswurk moeten we ervoor zorgen dat onze positie en onze toegevoegde waarde duidelijk is. We moeten ons meer profileren en positioneren.’

Waar staat Doarpswurk over vijf jaar?
‘Ik hoop dat er dan een stevige provinciale organisatie staat die initiatiefnemers kan helpen en daarbij gefaciliteerd wordt door provincie en gemeenten. Een spin in het web op het gebied van leefbaarheid die mensen kan enthousiasmeren en inspireren om in beweging te komen. De komende vijf jaar willen we bijdragen om de doelstellingen van de provincie op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid vorm te geven. Al mag dat onderscheid wat mij betreft wel worden weggehaald; er is geen leefbaarheid zonder duurzaamheid.’

‘We werken nu al steeds intensiever samen met Streekwurk, maar dat is een proces dat niet van vandaag op morgen klaar is. Dat geldt ook voor andere organisaties. We groeien naar elkaar toe en weten hoe we elkaars expertise en netwerk kunnen benutten, maar je moet niet van de kelder naar de zolder willen stappen. We moeten gefaseerd de samenwerking zoeken. Een optimale ondersteuning van het vrijwilligerswerk op het platteland, daar gaat het om en daar knokken wij voor.’

Wat maakt Friese dorpen zo bijzonder?
‘De sociale cohesie binnen de Friese dorpen is bewonderenswaardig en uniek. En de zorgzaamheid: om elkaar denken en je gezamenlijk verantwoordelijk voelen. De organisatiekracht in kleine gemeenschappen is ongekend groot. De grootste bedreiging is de continuïteit en de vergrijzing van bestuurders. Daarom moeten dorpen ook nadenken hoe dingen anders georganiseerd kunnen worden. Dat biedt meteen ook een kans: mensen worden uitgedaagd om samen te werken.’

Lees ook het interview met voorzitter Doeke Fokkema

Tekst: Ida Hylkema
Foto: Theo Andreae