Talkshow: Pionieren voor de nieuwe toekomst

Door |
 • 8 maart 2018
  13:00 - 17:00

Omgevingswet en Friese praktijken We gaan deze middag aan de hand van bestaande casussen de mogelijkheden van de Omgevingswet verkennen. De wet die initiatieven van onderop wil faciliteren en stimuleren, de wet die inwoners van Fryslân wil betrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving en alles wat daarbij hoort en de wet die wil (meer…)


Meer lezen

Cursus Sociale Hygiëne

Door |
 • 8 maart 2018
  19:30 - 22:00

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Dit jaar hebben we 2 cursussen gepland. Hieronder is alle informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom! Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen De nieuwe Drank- en Horecawet geldt (meer…)


Meer lezen

Streekwurk NW: ondersteuning IMF initiatief

Door |
 • 8 maart 2018
  19:30 - 22:00

Heeft u eerder een aanvraag gedaan bij het Iepen Mienskipsfûns of denkt u daar over na? En speelt uw initiatief/project zich af in Noardwest Fryslân? In dat geval biedt Streekwurk Noardwest Fryslân u graag extra ondersteuning aan bij het vinden van nieuwe donateurs en vrijwilligers. Dit doen wij samen met het BuitenGewoon Gilde. Zij hebben (meer…)


Meer lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Door |
 • 22 maart 2018
  17:00 - 21:00

Save the date: donderdag 22 maart Inspiratiebijeenkomst Zorgzame dorpen! Dorpsbewoners, die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel (meer…)


Meer lezen

Festival Grutsk & Grien

Door |
 • 9 september 2018
  08:00 - 22:00

Met ondersteuning van het Netwerk Duurzame Dorpen is het initiatief van onderop ‘Grutsk & Grien’ ontstaan. Tijdens het Rasterhoff Festival 2018 en de route ernaartoe komen meerdere actuele ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar: de groeiende zorg over onze toekomst, een toenemend aantal lokale duurzame initiatieven, de warme belangstelling voor Circulaire Economie, de noodzaak om onze (meer…)


Meer lezen