Rasterhoff Festival

Door |
 • 9 september 2018
  10:00 - 19:00

Met ondersteuning van het Netwerk Duurzame Dorpen is het initiatief van onderop Expeditie ‘Grutsk & Grien’ ontstaan. Tijdens de route naar het Festival toe komen meerdere actuele ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar: de groeiende zorg over onze toekomst, een toenemend aantal lokale duurzame initiatieven, de warme belangstelling voor Circulaire Economie, de noodzaak om onze afvalberg (meer…)


Meer lezen

Doarpswurk regiobijeenkomst ZW

Door |
 • 9 september 2018
  10:00 - 19:00

Op het Rasterhoff festival wordt ook de regiobijeenkomst van Doarpswurk waarschijnlijk in de middag georganiseerd. Programma en wijze van aanmelden staat op deze plek zodra het bekend is. Voor vragen en ideeën kun je contact opnemen met Jaap Koen of Eddy. (meer…)


Meer lezen

Kennisbijeenkomst Sociaal Domein

Door |
 • 19 september 2018
  13:00 - 17:30

Bent u betrokken bij een project in het sociaal domein? Kom dan naar de kennisbijeenkomst op woensdagmiddag 19 september op het stadhuis te Leeuwarden! De veranderingen op het sociaal domein hebben overal in Friesland en in Nederland geleid tot projecten waarbij burgers en overheid samen optrekken. Er is veel nuttige kennis opgedaan die in deze bijeenkomst wordt uitgewisseld (meer…)


Meer lezen

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Door |
 • 24 september 2018
  19:30 - 21:30

Barvrijwilligers zorgen ervoor dat bezoekers van de kantine of het dorpshuis gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten, maar dat brengt voor hen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zoals: Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed. Dit willen we hoe dan ook voorkomen. De IVA instructie is (meer…)


Meer lezen

Informatie avond MienskipsEnergie

Door |
 • 25 september 2018
  19:30 - 22:00

Het bestuur van de Stichting MienskipsEnergie geeft die avond een presentatie over het doel en de reikwijdte van het keurmerk. U krijgt alles te horen over ‘De Principes van Raerd’ en de wijze waarop de bevolking en lokale ondernemers samen kunnen werken om de lokale energievoorziening op een eerlijke wijze te organiseren. Al uw vragen (meer…)


Meer lezen

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Door |
 • 29 oktober 2018
  19:30 - 21:30

Barvrijwilligers zorgen ervoor dat bezoekers van de kantine of het dorpshuis gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten, maar dat brengt voor hen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zoals: Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed. Dit willen we hoe dan ook voorkomen. De IVA instructie is (meer…)


Meer lezen

Cursus Sociale Hygiëne

Door |
 • 30 oktober 2018
  19:30 - 22:00

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Dit jaar hebben we 2 cursussen gepland. De eerste was in maart jl. Hieronder is alle informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom! Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen (meer…)


Meer lezen

Studiedag: De Toekomst van het Platteland

Door |
 • 21 november 2018
  09:30 - 16:00

Anticiperen in het onderwijs op de snelle veranderingen op het platteland en in de krimpgebieden Centrale vraag is hoe innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren een blijvende vitalisering op het platteland en in de krimpgebieden kunnen stimuleren. Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de Nederlandse economie sterk aan. (meer…)


Meer lezen