Agenda - Doarpswurk

Toekomst van zorg in dorpen

Door |
  • 1 juni 2017
    16:00 - 19:00

De bal leit by ús, wat dogge we der mei? Doarpswurk nodigt jou van harte uit voor de eerste bijeenkomst van Netwerk Zorgzame Dorpen op donderdag 1 juni in Nieuwehorne. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema zorg centraal. Wat verstaan we onder zorg? Welke rol heeft het dorp? Welke rol wil het dorp? En hoe (meer…)


Meer lezen

LSA:Tour mee langs bewonerszorg initiatieven

Door |
  • 9 juni 2017
    10:00 - 16:45

Burenhulp, een ouderensoos en buurtassistenten. Het zijn allemaal mooie voorbeelden van hoe je als wijkbewoners zorg voor elkaar kan organiseren in je wijk. Bewonerszorg is steeds vanzelfsprekender maar gaat niet vanzelf. Er  zijn veel vragen over afstemming, organisatie, financiering en samenwerking. Hoe daar in de praktijk vorm aan wordt gegeven gaan we met elkaar ontdekken tijdens deze (meer…)


Meer lezen

Plattelandsparlement

Door |
  • 17 juni 2017
    10:00 - 16:00

Op zaterdag 17 juni vindt van 10.00-16.00 uur het PlattelandsParlement plaats in de gemeente Bronckhorst. Met vele workshops, lezingen, presentaties, muziek en film een dag om naar uit te kijken. Een gratis festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden. 17 juni is een dag om elkaar te ontmoeten (meer…)


Meer lezen