Anders kijken naar eenzaamheid

Anders kijken naar eenzaamheid

16 mei 2019


  • 18 juni 2019
    17:00 - 20:30

SAVE THE DATE

Netwerk Zorgzame Dorpen, Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein organiseren 18 juni a.s. een workshop “Anders kijken naar eenzaamheid”.

Dorpsgemeenschappen bekommeren zich steeds meer om elkaar en werken steeds vaker samen met de professionals. Maak kennis met de stappen om anders te werken aan eenzaamheid en leer deze te hanteren in de praktijk. Signaleren en bespreekbaar maken!

Uitgangspunten:
*Kijken vanuit de participatiesamenleving
*Kijken vanuit de talenten en mogelijkheden
*Handelen vanuit de wensen i.p.v. aanbod
*Kijken naar zingevingsmogelijkheden
*Aansluiten bij eigen regie

Wanneer:        Dinsdag 18 juni 2019
Tijd:                 17.00-20.30 uur, inclusief soep en broodjes
Locatie:           Sûnenz Centrum, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Voor wie:        Dorpsbelangen & plaatselijke belangen en Dorpshuizen/MFA’s, dorpencoördinatoren

Alvast aanmelden? Stuur een mail naar info@doarpswurk.frl met naam en eventuele dieetwensen (aanmelden per persoon).

Deel dit bericht: