Ontmoeten

Bijeenkomst Mienskipsgroep

Door 17 oktober 2017
  • 27 november 2017
    19:30 - 21:30

Op deze plek komt binnenkort een korte uitleg over het doel van dit overleg. De deelnemers worden per mail geïnformeerd. Vooralsnog wordt er uitbreiding gezocht van de Mienskipgroep, zie de oproep hieronder:

Gezocht: Meitinker van alle leeftijden 

Wil jij meedeken over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe democratie? Of weet je iemand die daarover wil nadenken? Meld je dan aan voor de Mienskipsgroep van Doarpswurk! Wij stimuleren initiatieven van onderop. In 2016 hebben we bijvoorbeeld de eerste Friese Dorpentop georganiseerd.
Bij voorkeur ben je betrokken bij een bottom-up initiatief als vrijwilliger.

Als deelnemer van de mienskipsgroep heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Is spreekbuis voor haar achterban;
  • Geeft advies en commentaar;
  • Draagt suggesties en ideeën aan;
  • Wordt geraadpleegd en ontvangt stukken ter kennisname;
  • Toetst de inhoudelijke doelstelling (missie en visie: advies en ondersteuning, expertisecentrum, netwerkorganisatie) aan concrete uitvoeringsresultaten;
  • Adviseert gevraagd en ongevraagd over speerpunten van beleid;
  • Draagt waar noodzakelijk geacht bij aan de inhoudelijke discussies rond het (door)ontwikkelen van het expertisecentrum.

Maandag 27 november fan 19.30 tot 21.30 hebben we een eerste bijeenkomst.

Interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Richt Sterk via rsterk@doarpswurk.frl

Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone