Bijeenkomst Zorgzame Dorpen

Bijeenkomst Zorgzame Dorpen

26 april 2018


  • 31 mei 2018
    17:00 - 21:00

Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert de inspiratiebijeenkomst:

Langer thuis wonen in eigen dorp!

Veel Plaatselijke Belangen worstelen met de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en eenzaamheid. ‘We moeten daar iets mee doen, maar wat en hoe dan?’, vragen bestuurders zich af.

Vier Plaatselijke Belangen in Weststellingwerf pakten twee jaar geleden de handschoen op en werken nu samen in het programma “Langer thuis in eigen dorp” onder de naam ToekomstWonen.nu

Dit initiatief is van Plaatselijk Belang van de dorpen De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek en wordt gecoördineerd door de overkoepelende Vereniging Kleine Dorpen (VKD) in Weststellingwerf.

ToekomstWonen.nu richt zich op verschillende aspecten waarmee ouderen te maken krijgen: wonen, zorg, welzijn en technologie/digitalisering.

Diverse sprekes informeren u graag over de verschillende thema’s waarop het programma is gestoeld:

*Trijntje Köhler (ToekomstWonen.nu) neemt u mee in de vraag waarom deze dorpen het initiatief hebben genomen en hoe zij dit hebben aangepakt. En wat heeft het opgeleverd? Wat zijn obstakels in dit proces?

*Mieke Koot (Mijn huis op Maat) vertelt u over veilig en comfortabeler langer thuis wonen met hulp van domotica.

*Willeke Philips (Saar aan huis) neemt u mee in de Keukentafelgesprekken die inzicht verschaffen in specifieke wensen en behoeften van ouderen. Er zijn veel vraagstukken die meespelen in het proces van keuzes maken. Dit is niet altijd even gemakkelijk.

*Laurens Boodt en Elisabeth Boersema (architecten) vertellen over de pilot “Ruilverwoning”.
Over herverdeling van bestaand onroerend goed. Ouderen willen kleiner wonen, jongeren zoeken een starterswoning, gezinnen willen doorstromen. Echter, vraag en aanbod van woningen voor jong en oud matchen niet met elkaar!

*Trijntje Köhler vertelt u over de pilot Cursussen digitale vaardigheden voor (toekomstige) senioren in eigen dorp.

Rond 19.00 uur gaan we in kleine groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over:

  • Is dit toepasbaar in jouw dorp?
  • Wat en wie heb je hiervoor nodig?
  • Welke obstakels/uitdagingen zie je?

We sluiten af met terugkoppeling van de groepen en het formele programma.

Nog even in het kort:
Donderdag 31 mei a.s. in het dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 te Raerd.
Start tussen 17.00 – 17.45 uur met soep en een broodje.
Om 18.00 uur beginnen de presentaties en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Rond 20.30 uur is er gelegenheid om informeel na te praten onder het genot van een hapje en drankje.
Uiterlijk 21.00 uur sluiten we het programma af.

Kijk ook op Netwerk Zorgzame Dorpen en vermeld hier uw initiatief!

Heeft u vragen over deze avond? Neem contact op met Eddy Lania of  Titus Sijmonsma

Aanmelden voor Bijeenkomst Zorgzame Dorpen
Eet u mee? JaNee

Dieetwensen? JaNee

Nog iemand aanmelden? JaNee

Nog iemand aanmelden

Eet u mee? JaNee

Dieetwensen? JaNee

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.

Deel dit bericht: