Cursus: nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie

Cursus: nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie

23 april 2019


  • 4 juni 2019
    17:00 - 20:00

VOL geboekt: Noordelijke cursus voor dorpsbelangen

 ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’         

Laat je informeren en inspireren over de hoe je je als dorp kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Enkele gemeenten en dorpen lopen voorop in dit proces. Wat zijn hun  ervaringen waar de anderen van kunnen leren? En hoe dragen hun dorpsvisies bij aan het geheel? 

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 van kracht worden en moet dan bijdragen aan:
– een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
– het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke doelen.

De Omgevingswet vraagt gemeenten straks o.a. om beleid te maken samen met de inwoners. Er komen omgevingsvisies en omgevingsplannen die bestemmingsplannen gaan vervangen.

Hoe kunnen dorpen zich hierop voorbereiden? Wat gaat er veranderen? Voldoet een dorpsvisie als inbreng voor de gemeente? In dorpsvisies gaat het immers vaak niet alleen om ruimtelijke zaken, maar ook om allerlei sociale aspecten, het voorkomen van milieuhinder, het verbeteren van de verkeersveiligheid… etc.

Maar de dorpsvisies kennen natuurlijk ook hun beperkingen omdat ze door dorpsbewoners zijn gemaakt die niet vanzelfsprekend beschikken over alle relevante kennis en ook is de afstemming op ‘buren-niveau’ niet automatisch geregeld via een dorpsvisie. Hoe hebben de voorbeelddorpen het aangepakt en hoe was de samenwerking met de gemeente?

De drie noordelijke dorpenkoepels, Groninger Dorpen, BOKD en Doarpswurk, hebben samen een cursus ontwikkeld waarin de belangrijkste basisinformatie en goede ervaringen uit de praktijk van dorpen zijn samengevoegd. Je bent van harte welkom op de grensoverschrijdende uitwisseling!

Belangstelling?
Meld je per persoon aan via het inschrijfformulier
In geval van over-inschrijving krijg je zo spoedig mogelijk bericht en komen we met een alternatief aanbod. Voor vragen kun je contact opnemen via info@doarpswurk.frl of bel 0566-625010

WAAR MOET JE WANNEER ZIJN?
Avond 1: Presentatie Omgevingswet, pilots Bad Nieuweschans en Nijeholtpade, met aansluitend ruimte voor vragen en discussie.
Wanneer:   Dinsdag 4 juni 2019
Tijd:              17.00-20.00 uur, inclusief soep en broodjes
Voor wie:   Dorpsbelangen en plaatselijke belangen
Locatie:       Cazemierboerderij  Hoofdstraat 27, 9356 AT  Tolbert

Avond 2: Na de zomervakantie vindt de vervolgavond plaats en gaan we vooral in op de Dorpsvisie als democratisch instrument binnen de nieuwe Omgevingswet. Hoe maken we de dorpsvisie nog krachtiger en kansrijker in relatie tot de Omgevingswet? De 2e avond organiseren we in iedere provincie apart. De data zijn nog niet bekend.

Deel dit bericht: