Cursus Sociale Hygiëne mei 2020

Cursus Sociale Hygiëne mei 2020

6 februari 2020


  • 12 mei 2020
    19:30 - 22:00

Maandag 23 maart is bekend gemaakt dat er tot 1 juni 2020 geen evenementen en bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. Daarom gaat deze cursus vooreerst niet door, zodra er mee bekend is hoort u van ons. De mensen die zich hebben aangemeld ontvangen een mail.
We wensen jullie een goede gezondheid en pas goed op elkaar

#meielkoarfoarelkoar!

Team Doarpswurk

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Dit jaar hebben we 2 cursussen gepland. De eerste is in mei en de tweede in het najaar. Hieronder is alle informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom!

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen

Dorpshuizen, sportverenigingen en andere organisaties die alcohol schenken, moeten voldoen aan de wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Het diploma “Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne” is verplicht bij het aanvragen van een drankvergunning bij de gemeente. Sociale Hygiëne gaat niet alleen over alcohol, maar ook over drugs, gokken, gastvrijheid, enz.

Omschrijving
Dorpshuizen en sportverenigingen die een kantine in eigen beheer hebben, waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens de wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente.
Om voor een vergunning in aanmerking te komen moeten twee leidinggevenden beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.
Het diploma geeft handreikingen voor handhaving en naleving van wettelijke bepalingen. De verklaring krijgt u als u meedoet aan deze cursus en hiervoor ook slaagt.

Resultaat
Je weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in de kantine.
Je kunt handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.

Voor wie?
Bestuurders van dorpshuizen en sportverenigingen.

De cursus bestaat uit twee cursusavonden en één examen.
De eerste avond is op dinsdag 12 mei, de tweede op dinsdag 26 mei en het examen is op dinsdag 9 juni 2020.

Trainer
Johan de Boer namens Sport Fryslân en Doarpswurk.

Cursusmateriaal
Theorieboek + examentraining (inbegrepen in de cursusprijs).

Kosten
€ 250,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, cursusmateriaal en examengeld).

Tijdstip & locatie
Van 19.30 tot 22.00 uur
Dorpshuis Ien en Mien te Goutum

Aanmelden
U kunt zich voor de cursus via de Vrijwilligers Academie aanmelden.
Opgeven kan tot uiterlijk 5 mei 2020.

Bijzonderheden
De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers, het maximum aantal deelnemers is 20.

Meer informatie
Voor meer informatie over de cursus Sociale Hygiëne kunt u contact opnemen met
Anneke Aans via aaans@doarpswurk.frl of telefonisch: 0566 625010 (op maandag en dinsdag).

Deel dit bericht: