Cursus Sociale Hygiëne

Cursus Sociale Hygiëne

11 juni 2018


  • 30 oktober 2018
    20:30 - 23:00

Ieder jaar organiseren Sport Fryslân en Doarpswurk gezamenlijk een cursus Sociale Hygiëne voor hun doelgroepen: sportverenigingen en dorpshuizen. Dit jaar hebben we 2 cursussen gepland.
De eerste was in maart jl. Hieronder is alle informatie voor u op een rij gezet. U bent van harte welkom!

Sociale Hygiëne – cursus van 2 bijeenkomsten voor dorpshuizen

De nieuwe Drank- en Horecawet geldt vanaf 1 januari 2013. Deze wet heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan.
Dorpshuizen waar alcohol wordt geschonken, zijn volgens deze wet verplicht om een drank- en horecavergunning te hebben. Een vergunning kun je aanvragen bij de gemeente. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet het dorpshuis / de sportvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn, zij moeten voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en ze moeten beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne. Op de vergunning moeten de namen van (minimaal) twee leidinggevenden staan. De leidinggevenden zijn (naast het bestuur) volgens de wet verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat er in het dorpshuis (kantine) gebeurt en voor het naleven van de wettelijke regels. Zij hebben dus een belangrijke functie.
Sport Fryslân en Doarpswurk bieden leidinggevenden in spé een cursus Sociale Hygiëne aan van twee avonden ter voorbereiding op het examen van Sociale Hygiëne.

Het resultaat
Hij/zij weet wat de regels zijn omtrent het gebruik van alcohol in het dorpshuis/de kantine. De kandidaat kan handelend optreden, zowel preventief als in het kader van handhaving.
De cursus leidt op voor een landelijk erkend diploma Sociale Hygiëne.

Kosten
€ 240,- per persoon (inclusief 2 cursusavonden, cursusmateriaal en examengeld).
Zet uw voucher in en ontvang korting!

Aantal beschikbare plaatsen
Minimaal 12 en maximaal 20 personen

Docent
Johan de Boer – Sociale Hygiëne Noord Nederland

De cursus bestaat uit twee cursusavonden en één examen. 

Cursus Goutum:
Di 30 oktober 2018
Di 13 november 2018
Di 27 november 2018 (examen)

Tijdstip
Van 19.30 tot 22.00 uur

Aanmelden
U kunt zich voor de cursus via de Vrijwilligers Academie aanmelden.
Uiterste datum van aanmelding is één week voordat de cursus begint.

Meer informatie
Voor meer informatie over de cursus Sociale Hygiëne kunt u contact opnemen met
Anneke Aans via aaans@doarpswurk.frl of telefonisch: 0566 625010 (op maandag of dinsdag).

Deel dit bericht: