Doarpswurk regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân

Doarpswurk regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân

26 oktober 2018


  • 28 november 2018
    17:00 - 20:30

Elkaar informeren, inspireren en ontmoeten! Kom naar de regiobijeenkomst Zuidoost en Zuidwest Fryslân op woensdag 28 november a.s.

Doarpswurk, Streekagenda Zuidoost en Streekwurk Zuidwest organiseren in het dorpshuis De Hichte te Ouwsterhaule een informatieve bijeenkomst met een diversiteit aan onderwerpen.

Laat je informeren en inspireren door thema’s als het opzetten van een coöperatie (Netwerk Duurzame Dorpen), hoe kunnen zorgactiviteiten en dorpshuizen elkaar (in de toekomst) versterken (Netwerk Zorgzame Dorpen), energie en Us Koöperaasje, IMF-projecten als Turfvaart Appelscha – Leeuwarden 2018 en jeugdsociëteit ‘De Wissel’ te Sint Nicolaasga.

De inloop start om 16.45 uur. Na een korte intro door en over Doarpswurk, Streekagenda en Streekwurk, genieten we van een stamppotbuffet. Aansluitend volgen korte presentaties en heeft u de gelegenheid om middels een carrousel u nader te laten informeren en in gesprek te gaan.

Rond 20.00 uur sluiten we de avond gezamenlijk af. Om ongeveer 20.30 uur is er nog een hapje en drankje en de gelegenheid om na praten.

We zien u graag op woensdag 28 november a.s. in De Hichte!

Doarpswurk – Titus Sijmonsma en Eddy Lania   (info@doarpswurk.frl)
Streekagenda Zuidoost – Peter Algra                     (zuidoost@fryslan.frl)
Streekwurk Zuidwest – Cor Brouwer                      (zuidwest@fryslan.frl)

Datum: woensdag 28 november 2018
Tijd: 17.00- ongeveer 20.30 uur
Waar: dorpshuis De Hichte, Heerenweg 2, 8513 CM Ouwsterhaule
Voor wie: voor bestuurders van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere belangstellenden

 

Aanmelden voor Regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân
Heeft u dieetwensen? JaNee

Heeft u dieetwensen?

Nog iemand aanmelden? JaNee

Nog iemand aanmelden

Heeft u dieetwensen? JaNee

Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.


Deel dit bericht: