Ontmoeten

Dorpendag 2017

Door 11 september 2017
  • 24 november 2017
    14:00 - 22:00

De Doarpswurk Dorpendag, op vrijdag 24 november 2017, gaat over het samenwerken tussen bewoners, provinciale en gemeentelijke overheden, over duurzaamheid, democratie en dialoog, over zonneparken en zorg. Voor vrijwilligers van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere initiatieven wordt het echt een feest van herkenning en inspiratie. Deze keer zijn we in het cradle-to-cradle MFC It Werflân in Rottevalle.

In verband met te weinig aanmeldingen zijn de workshops 4 en 5 geannuleerd.

Programma

 

14.00 – 17.00          Excursies starten in Rottevalle (kies één)

Optie 1 start 15.00: Zonnepark en zorgboerderij Garyp

In Garyp ligt op de voormalige vuilstort het zonnepark ‘De Griene Greide’ met ruim 27000 panelen. De dorpscoöperatie is volledig eigenaar van het zonnepark. Het initiatief is ontstaan vanuit een vraag van de gemeente Tytsjerksteradiel aan de vereniging van dorpsbelangen om een brede dorpsvisie te ontwikkelen en na te denken over de toekomst van het dorp.
U wordt ontvangen op het naastgelegen ‘Griene Nêst’. Op deze boerderij werken o.a. deelnemers van het werkervaringsproject ‘Niemand aan de zijlijn’.
Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp kan u alles vertellen hoe het proces van plan naar park gelopen is. Hoe zet je zoiets op? Welke rol heeft de overheid gespeeld, hoe ga je om met weerstand, waar haal je de investering vandaan, etc. Er is voldoende ruimte tot het stellen van vragen. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om even op het zonnepark te kijken.

Optie 2 start 14.00: Holwerd aan Zee

Een aantal jaren geleden was Holwerd het toonbeeld van krimp. Er waren veel leegstaande huizen, verkrotting, voorzieningen verdwenen en jeugd trok weg. Het gevoel wat overheerste was verslagenheid.  Van onderop is er een plan bedacht om dit tegen te gaan.
We starten met een tocht naar Holwerd aan Zee op de plek waar de dijk wordt doorgebroken. Op de route gaan we ook langs het gezondheidscentrum dat door vrijwilligers is opgezet. We eindigen in de Multifunctionele Accommodatie ‘De Ynset’ waar enthousiaste vrijwilligers vertellen over hoe zij deze organisatie zo professioneel mogelijk runnen. De bouw van dit MFA heeft als een katalysator gewerkt voor allerhande nieuwe initiatieven. Daarnaast is het tot stand gekomen met een grote vrijwilligersinzet en eensgezindheid. De gemeenschap heeft daardoor een enorme boost gekregen en als het ware het dorp bij elkaar gebracht. Verslagenheid is omgezet naar trots.
Bekijk ook het You Tube filmpje 

Optie 3 start 16.00: Rondleiding MFC It Werflân in Rottevalle

Het multifunctioneel centrum is gebouwd volgens de principes van cradle-to-cradle, wat inhoudt dat alle gebruikte materialen na de sloop weer hergebruikt kunnen worden. Joop Mast (betrokken als voorzitter van het dorpshuis) en Sieger Visser (betrokken als (vrijwillig) bouwkundig adviseur voor het dorpshuis) leiden u graag rond om te laten zien welke C2C elementen zijn verwerkt in het MFC. Ook kunnen ze vertellen over de betrokkenheid van de vele inwoners bij de totstandkoming van het gebouw.
Laat u inspireren met mooie voorbeelden van hergebruik en een duurzame manier van bouwen.

17.00                     Inloop & Netwerken                            

Tryater zorgt voor een twist tijdens de inloop.
De acteurs van ‘Elkenien is in prutser’ staan als vijf überprutsers met hun eigen gepruts symbool voor de zoektocht van een generatie (in Fryslân) die de juiste besluiten wil nemen in het leven. Hoe weet je of je het goed doet? Hoe maak je de juiste keuzes? Hoe zoekt een ander z’n weg? Waar ziet een ander mogelijkheden en waar zijn de juiste voorbeelden te vinden?
Brecht, Sjoerd, Eline, Raymond en Romke Gabe gaan daarover graag in gesprek. Met oude wijze mannen en vrouwen. Met bekende en minder bekende Friezen.
De Prutsers zoeken aansluiting bij bestaande gemeenschappen om samen na te denken over vergankelijkheid en met elkaar te genieten van het moment dat iedereen elkaar vindt.

18.00                     Stamppotbuffet

19.00                     Inleiding door Lutz Jacobi en Jaap Peters
20.00                     Pauze
20.30                     Workshops (kies één)

Optie 1: Lutz Jacobi met werkgroepen Dorpentop over nieuwe democratie

Tiid foar feroaring, it kin oars, it moat oars!

De kloof tussen burger en overheid wordt steeds groter. Lutz Jacobi is er in geslaagd om in haar jaren als kamerlid altijd nauw verbonden te blijven met de inwoners. Samen met de werkgroepen van de Friese Dorpentop geeft zij een workshop. Hierin begeleid Lutz een Lagerhuisdebat waarbij wordt ingegaan op verschillende stellingen rondom de nieuwe democratie.

Optie 2: Jaap Peters over de van onder-op organisatie

Vrijwilligers plaatselijke belangen, dorpshuizen, ambtenaren van Provincie en Gemeenten, adviseurs Doarpswurk, welzijnswerkers… allemaal doen we ons (vrijwilligers)werk op het gebied van de Leefbaarheid onder snel veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden. Dat vereist veranderende organisaties en ander gedrag, wat we tegenwoordig vaak ‘de kanteling’ noemen. Jaap Peters denkt in zijn workshop met u na over ‘het nieuwe opbouwwerk’ en die veranderende organisaties die daar bij horen……Interessant? Dit gaat verder dan alleen maar interessant, dit gaat over de toekomst van de Leefbaarheid in Fryslân!

Wil je alvast een voorproefje, bekijk de TEDx van Jaap Peters op You Tube.

Optie 3: Jaap Koen Bijma over gemeenschapsvorming

Deze workshop is voor mensen die ervan houden om op inspirerende wijze nieuwe inzichten te krijgen over dorpsontwikkeling en dorpsgemeenschap.

21.30 – 22.00     Afsluiting

Degene die zich ingeschreven heeft, ontvangt de kortingscode van Tryater in de bevestigingsmail.
Doarpswurk en Tryater bieden u 5 euro korting op de dorpenvoorstellingen van ‘Wat jo wolle’, te zien van 12 oktober t/m 18 december. In een tijd waarin alle meningen tellen en ze steeds harder tegen elkaar botsen, komt Tryater met een passend antwoord: De ideale theateravond! Bij het bestellen van kaarten voor ‘Wat jo wolle’, gespeeld in een dorp, op de website van Tryater vul je de code in of bel 058-2539550.