Gratis perenbomen afhaalactie Heempark Heeg

Gratis perenbomen afhaalactie Heempark Heeg

21 oktober 2020


  • 14 novimber  2020
    09:00 - 18:00

Op zaterdag 14 november kunnen scholen, dorpen en tuineigenaren gratis laagstam appel- en perenbomen ophalen in Heempark Heeg. Deelnemers kunnen zich vóór 7 november aanmelden, zie onder aan dit artikel. Algemene informatie staat op www.planboom.nl Bomen kun je per 10 stuks ophalen met een maximum van 500 bomen per deelnemer.

De komende 3 jaar willen de Friese Milieu Federatie (FMF) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) minstens 700.000 bomen planten in Fryslân op plekken waar dat kan. Deze ambitie is onderdeel van Plan Boom, waarmee we 10 miljoen bomen in Nederland willen planten.

Deze bomen planten we samen met inwoners, grondbezitters, lokale organisaties en overheden in tuinen, bermen, parken, bedrijventerreinen en buitengebieden. Zo verkleinen we het CO2 gehalte in de lucht en maken onze leefomgeving mooier, groener en gezonder.

We nodigen u van harte uit mee te doen aan de fruitbomen ophaalactie van 14 november of de daarop volgende Friese dorpentour, waarbij de bomen (vanaf 150 stuks) bezorgd worden voor een uitdeel- of plantactie op de volgende zaterdagen: 21 en 28 november/5 en 12 december.

De fruitbomen zijn afkomstig uit de commerciële fruitteelt en zouden worden vernietigd, omdat ze vanwege de coronacrisis onverkoopbaar waren. Nu redden wij samen deze bomen en bieden een nog duurzamere optie aan. Namelijk de mogelijkheid om bij de gratis bomen een aantal kwalitatief hoogwaardige fruitbomen te kopen van de lokale boomkweker Auke Kleefstra. Deze bomen zijn streekeigen, makkelijker in het onderhoud en dragen bij aan de lokale biodiversiteit.

Wil je als dorpsbelang of buurttuin liever je eigen uitdeel- of plantactie organiseren, geef je dan op voor de Friese Dorpentour van Plan Boom. Hiermee kun je als dorpsgemeenschap een voedselbos of boomgaard realiseren of de eigen tuinen en erven verrijken met fruitbomen.

Hoe werkt het?

Aanmelden via dit formulier voor 7 oktober
Een lokale partij: dorpsbelang of bewonersinitiatief meldt zich aan. Je kiest aan welke activiteit je mee wilt doen: 1.de fruitbomen ophaalactie of 2. Friese Dorpentour Plan Boom en geeft aan op welke datum.

De volgende gegevens worden gevraagd:
Naam en type organisatie, contactpersoon en –gegevens, aantal gratis bomen (per 10 en max. 500 bomen) en aantal bomen lokale kweker en de beoogde uitdeel- of plantlocatie.

De richtlijnen van het RIVM worden onderschreven en de deelnemer handelt hierna tijdens het ophalen en heeft zich op de hoogte gesteld van de die dag geldende regels.

Bevestiging
1.Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail. Vervolgens ontvangt de deelnemer op maandag 9 november een tweede bevestigingsmail met daarin de praktische informatie, zoals route en locatie, ophaaltijd en richtlijnen tijdens het ophalen.

2.Deelnemers aan de Friese Dorpentour Plan Boom ontvangen een bevestigingsmail met het verzoek informatie te verstrekken over de lokale uitdeel- of plantactie. Vervolgens wordt contact opgenomen over de logistieke afstemming. De fruitbomen worden bezorgd op de vrijdag van te voren. Voor de communicatie ontvangen we graag foto’s en berichtjes van de actie.

De FMF, LBF en Stichting Heempark Heeg organiseren deze actie samen met IVN, Makelaars Jong Leren Eten Fryslân, de Friese Voedselbeweging en boomkweker Auke Kleefstra. Doarpswurk werkt mee aan de promotie van deze actie.

We hopen u de 14e te kunnen verwelkomen in Heempark Heeg of u op één van de volgende zaterdagen te verblijden met fruitbomen voor een actie in eigen dorp.

Neem voor vragen contact op met:

Hinke Pietersma, projectmedewerker FMF
06-86888119
h.pieterma@fmf.frl

Deel dit bericht: