Informatiebijeenkomst IMF-regeling regio Noardeast

Informatiebijeenkomst IMF-regeling regio Noardeast

14 januari 2020


  • 5 februari 2020
    16:00 - 19:00

Op 10 december jl. heeft Gedeputeerde Staten besloten om de provinciale dorpshuizen-regeling te combineren met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit betekent dat het IMF op een aantal punten wordt aangepast.

Om jullie bij te praten over het nieuwe IMF organiseren we op woensdag 5 februari een kick-off bijeenkomst. We starten de avond met soep en een broodje. Hierbij is tevens de mogelijkheid om kennis te maken en te netwerken.

Het verdere verloop van deze avond staat in het teken van het informeren van alle aanwezigen over de wijzigingen binnen het IMF.

Programma
*Inloop vanaf 17.30 uur met soep en een broodje
*18.00 uur Uitleg nieuwe IMF regeling en korte uitleg samenwerking tussen de dorpencoördinatoren, Streekwurk en Doarpswurk
*18:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen
*19:00 Einde

De belangrijkste wijzigingen zijn:
*Er zijn drie categorieën in de IMF-regeling
*Het maximaal aan te vragen (en te verstrekken) bedrag is gewijzigd: subsidie bedraagt maximaal € 75.000,-
*IMF verloopt middels een tender-systematiek (drie maal per jaar)
*Ook andere ontmoetingsplekken kunnen een aanvraag indienen bij het IMF

Er is afgesproken dat eind 2020 er een uitgebreide evaluatie komt van deze nieuwe regeling. Op basis van de ervaringen tot dan zal worden vastgesteld of de ingezette koers zal worden gecontinueerd, of dat er aanpassing(en) noodzakelijk zijn.

Vanzelfsprekend kunt u weer bij Doarpswurk terecht voor ondersteuning en advies. Wij werken nauw samen met Streekwurk en kunnen u begeleiden om uw aanvraag voor te bereiden.

Nog even in het kort
Wanneer: Woensdag 5 februari 2020
Tijd: 17.30-19.00 uur
Waar: De Trije Doarpen, Foarwei 116 te Kollumerzwaag
Voor wie: Besturen van dorpshuizen & dorpsbelangen
Regio: Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

U kunt zich aanmelden voor 30 januari via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst IMF-regeling Noardeast

Graag aanmelden per persoon:

Eet u mee? Ja Nee

* Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.

Deel dit bericht: