Informatiebijeenkomst IMF-regeling regio Zuidoost

Informatiebijeenkomst IMF-regeling regio Zuidoost

14 januari 2020


  • 12 februari 2020
    17:00 - 19:00

Op 10 december jl. heeft Gedeputeerde Staten besloten om de provinciale dorpshuizen-regeling te combineren met het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Dit betekent dat het IMF op een aantal punten wordt aangepast.

Om jullie bij te praten over het nieuwe IMF organiseren we op woensdagavond 12 februari een kick-off bijeenkomst. We vangen de avond aan met buffet. Hierbij is tevens de mogelijkheid om kennis te maken en te netwerken.

Het verdere verloop van deze avond staat in het teken van het informeren van alle aanwezigen over de wijzigingen binnen het IMF.

Programma
*Inloop vanaf 17.00 uur
*17.15 uur Start met buffet
*18.00 uur IMF 2020 – 2024: alle wijzigingen op een rij
met een presentatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen
*19:00 uur Einde

De belangrijkste wijzigingen zijn:
*Er zijn drie categorieën in de IMF-regeling
*Het maximaal aan te vragen (en te verstrekken) bedrag is gewijzigd: subsidie bedraagt maximaal € 75.000,-
*IMF verloopt middels een tender-systematiek (drie maal per jaar)
*Ook andere ontmoetingsplekken kunnen een aanvraag indienen bij het IMF

Er is afgesproken dat eind 2020 er een uitgebreide evaluatie komt van deze nieuwe regeling. Op basis van de ervaringen tot dan zal worden vastgesteld of de ingezette koers zal worden gecontinueerd, of dat er aanpassing(en) noodzakelijk zijn.

Vanzelfsprekend kunt u weer bij Doarpswurk terecht voor ondersteuning en advies. Wij werken nauw samen met Streekwurk en kunnen u begeleiden om uw aanvraag voor te bereiden.

Nog even in het kort
Wanneer: Woensdag 12 februari 2020
Tijd: 17.00-19.00 uur
Waar: De Kiekenhof, Molenweg 29 te Nieuwehorne
Voor wie: Besturen van dorpshuizen & dorpsbelangen
Regio: Gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst IMF-regeling Zuidoost

Graag aanmelden per persoon:

Eet u mee? Ja Nee

* Ja, Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken en heb in de privacyverklaring gelezen wat Doarpswurk wel en niet met mijn gegevens doet.

Deel dit bericht: