Initiatiefkunde voor vrijwilligers

Initiatiefkunde voor vrijwilligers

28 september 2017


  • 7 november 2017
    20:30 - 23:00

“Het is lastig om bestuursleden te vinden voor het dorpsbelang”.” Zijn we wel representatief voor het hele dorp?” “Ons dorp loopt leeg”. Zomaar een aantal vragen die kunnen leven in dorpen en bij plaatselijke belangen. Onze dorpen veranderen, een gemeenschap is niet meer een vast gegeven.
Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen, zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe vorm van besturen. Doarpswurk brengt in de komende jaren een viertal beknopte boekjes uit waarvan de eerste in september 2017 is verschenen ‘Mienskip & Leefbaarheid’.

Aan de hand van dit boekje organiseert Doarpswurk twee inspiratie avonden onder leiding van Jaap Koen Bijma waarin we dieper ingaan op de vraag ‘Hoe gaan we om met de veranderende wereld in ons dorp?’ Kijk voor inspiratie op onze nieuwe website ‘Ons dorp in transitie’

Initatiefkunde, wat is dat precies?

Vroeger werden projecten in de dorpen gerealiseerd doordat het gemeentebestuur daarover een beslissing nam en het project hielp te realiseren. Tegenwoordig werkt dat niet meer zo. Om je omgeving leefbaar te houden, wordt het steeds belangrijker zelf initiatief te nemen. Omdat het initiatief nemen op een totaal andere manier werkt dan besturen is het belangrijk dat vrijwilligers dit proces leren te begrijpen.

Deze training geeft vrijwilligers de tools die kunnen helpen om initiatieven te starten op het gebied van leefbaarheid in de eigen omgeving.

In twee avonden, 7 en 21 november 2017, geeft Jaap Koen Bijma hiervoor de handvatten die helpen bij het nemen van initiatieven.

Schrijf je in voor de twee scholingsavonden via de website van de Vrijwilligers Academie.

Deel dit bericht: