Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

31 juli 2018


  • 29 oktober 2018
    20:30 - 22:30

Barvrijwilligers zorgen ervoor dat bezoekers van de kantine of het dorpshuis gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten, maar dat brengt voor hen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zoals: Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed. Dit willen we hoe dan ook voorkomen.

De IVA instructie is verplicht voor barvrijwilligers en verstrekt informatie over: de Drank- & Horecawet, alcohol en alcoholgebruik, verantwoord schenken en de Bob-campagne. Het volgen van deze training levert dan ook een landelijk erkend certificaat op.

Omschrijving
In deze training raak je bekend met wetgeving rondom alcoholverstrekking. Er wordt ook gekeken naar de dagelijkse gang van zaken en de beroepsdilemma’s die daarbij spelen, zoals indirect schenken. En er wordt ingegaan op het omgaan met lastige gasten.

Resultaat
Adequaat kunnen omgaan met probleemgedrag van gasten, kennis van gesprekstechniek ‘NEE verkopen’ en kennis van alcohol. Na afloop ontvang je een certificaat op naam, conform de richtlijnen Drank- & Horecawet.

Voor wie?
Vrijwilligers en bestuurders van (sport)verenigingen die werkzaam zijn in kantines en dorpshuizen, horecamedewerkers.

Trainer: Johan de Boer
Plaats: Nij Beets

De cursus staat op de website van de Vrijwilligers Academie, hier staat ook het aanmeldformulier.
Door het indienen van de voucher is deelname gratis.

Deel dit bericht: