Krimpcafé: Spelen met Voorzieningen

Krimpcafé: Spelen met Voorzieningen

11 februari 2019


  • 14 maart 2019
    13:30 - 17:00

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in samenwerking met Streekwurk Noardwest-Fryslân een Krimpcafé over voorzieningen.

Hoe voer je een goede discussie over de toekomst van voorzieningen in dorpen, gemeenten of regio’s in Noord-Nederland? Voorzieningen die om meerdere redenen onder druk staan. In Noardwest-Fryslân is daarvoor een Serious Game Voorzieningen ontwikkeld. Dit keuze-instrument laat betrokken partijen in spelvorm hun kaarten op tafel te leggen, zodat aan het eind van de dag er meer inzicht is, en zich misschien ook een oplossing aftekent. Die oplossing kan ook anders zijn dan aanvankelijk voor de hand lag.

In het volgende Krimpcafé ‘Spelen met Voorzieningen’ op 14 maart laten we u graag deze serious game over voorzieningen, ontwikkeld door Streekwurk Noardwest, Rijksuniversiteit Groningen en Partoer zien èn ervaren. In twee workshops over onderwijs en sport kunt u meespelen. Andere workshops gaan over digitale serious games, hoe en waar kan je die voor gebruiken? En over ‘shared grien space’, hoe kom je tot een groene voorziening met meer en meer tevreden gebruikers.

Voor de workshops uit gaat prof. Tialda Haartsen (RUG) dieper in op voorzieningen in demografisch veranderende regio’s. Welke ontwikkelingen en welke aanpakken en oplossingen zijn daarin te onderscheiden?

Hierna wordt een van deze aanpakken, de Serious Game Voorzieningen aan wethouder De Pee van gemeente Waadhoeke aangeboden, en hoort u vanuit Tzummarum of het spelen van dit spel nu dit dorp geholpen heeft in de discussie over de toekomst van sportvoorzieningen.

Soort Krimpcafé
Datum Donderdag 14 maart 2019
Tijd 13:30 uur – 17:00 uur
Locatie MFC Wjukken, Om ‘e Terp 21, 9022 BD, Mantgum

Lees hier de uitnodiging voor meer informatie en meld u hier aan!

Deel dit bericht: