R2C: Energietransitie en Right to Challenge

R2C: Energietransitie en Right to Challenge

28 mei 2019


 • 27 juni 2019
  10:00 - 16:00

Hoe kunnen (bewoners-) initiatieven vorm geven aan de energietransitie met Right to Challenge? Op 27 juni is hierover een Leeratelier in Friesland voor ambtenaren, bestuurders en maatschappelijk initiatiefnemers.

Energietransitie en bewoners het recht geven taken over te nemen
Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten & provincies overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.
In Fryslan zijn honderden lokale energieinitiatieven. Dat zijn vaak bewonersinitiatieven die zelf het heft in handen willen houden als het gaat om energieopwekking en -besparing. Right to Challenge kan voor hen een instrument zijn om hun ambities waar te maken.

In het Leeratelier Energietransitie en Right to Challenge in Friesland gaan we praktisch aan de slag met de mogelijkheden van R2C om te komen tot een gedragen energietransitie. Waarbij bewoners en maatschappelijke organisaties overheidstaken kunnen aansturen of misschien wel helemaal kunnen overnemen. Met dit Leeratelier willen we R2C stimuleren bij overheden en bij (energie-) initiatieven.

Right to Challenge in Nederland
Het Kabinet wil Right to Challenge (R2C) gaan invoeren. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels ca. 20% van de gemeenten aan de slag is met Right to Challenge. Het Rijk hoopt dat het aantal gemeenten verdubbelt in de komende paar jaar.

Voorbeelden van Right to Challenge:

 • dorps- of zorgcoöperaties nemen diverse taken op zich
 • het maken van dorps- of stadsvisies, ook voor de energietransitie
 • uitvoeren groenonderhoud in de buurt onder leiding van bewoners uitvoeren zorg en welzijn: bewoners krijgen meer mogelijkheden om zelf een deel van de Wmo-taken uit te voeren.

Programma Leeratelier
In dit Leeratelier gaan wij met elkaar aan de slag met o.a.:

 • Wat is R2C
  • hoe geef je een bewonersinitiatief vorm?
  • hoe geef je als gemeente invulling aan beleid rond R2C?
 • Ervaringen van Right to Challenge, o.a. in Friesland van de Friese Milieu Federatie en de landbouworganisaties met “Natuer mei de Mienskip”
 • R2C benutten bij de energietransitie:
  • bij de planvorming
  • bij de uitvoering en realisatie van de energietransitie

De deelnemers ontvangen de “Routeplanner Right to Challenge”, waarmee (bewoners-) initiatieven en overheden praktisch aan de slag kunnen met R2C.
De Routeplanner is gemaakt met bewonersinitiatieven, gemeenten, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Tijd en locatie
Dit Leeratelier vindt plaats op 27 juni van 10.00 – 16.00 uur en wordt gehouden bij Doarpswurk in Raerd.
De deelname is gratis. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt circa 20 personen.

Begeleiding en aanmelding
Het landelijk Netwerk Right to Challenge, Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie begeleiden dit Leeratelier, met kennis van en ervaring over o.a. de ontwikkeling van Right to Challenge in Nederland.

VNG en het ministerie van BZK ondersteunen de Leerateliers Right to Challenge in het kader van het landelijke programma Democratie in Actie. 

Meer informatie over het Leeratelier en aanmeldinginfo@righttochallenge.nl
of neem contact op met Thijs Harmsen, 06-51718778

Een Leeratelier van het landelijk netwerk Right to Challenge,
voor overheden en (maatschappelijke) initiatiefnemers
i.s.m. de Friese Milieu Federatie, Doarpswurk, VNG en het ministerie van BZK

Foto en tekst: website R2C

Deel dit bericht: