Talkshow: Pionieren voor de nieuwe toekomst

Talkshow: Pionieren voor de nieuwe toekomst

15 februari 2018


  • 8 maart 2018
    14:00 - 18:00

Omgevingswet en Friese praktijken

We gaan deze middag aan de hand van bestaande casussen de mogelijkheden van de Omgevingswet verkennen. De wet die initiatieven van onderop wil faciliteren en stimuleren, de wet die inwoners van Fryslân wil betrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving en alles wat daarbij hoort en de wet die wil dat overheden gaan werken met het principe ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Een wet die mogelijkheden biedt voor initiatieven van inwoners en die vraagt om een andere vorm van ambtelijk en bestuurlijk optreden.
Dat dit geen toekomstmuziek is, blijkt uit de geselecteerde casussen waarmee we de mogelijkheden van deze wet gaan verkennen! We praten met de casushouders en deskundigen over de mogelijkheden die deze aanstaande omgevingswet biedt, over democratische vernieuwing, over participatie en initiatieven van onderop en over een integrale aanpak. Ook het publiek wordt uitgenodigd om hierover mee te praten, kortom neem je ervaringen mee en lanceer je ideeën over hoe wij als inwoners van Fryslân straks onze leefomgeving gaan vormgeven.

Datum: donderdag 8 maart
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
Locatie: Backstage, Ruiterskwartier 41, 8911 BP Leeuwarden

Programma:
13:00 – 13:30 uur Inloop met koffie en thee
13:30 – 14:45 uur Op de bank met Jacco de Boer (Presentator IepenUP)
14:45 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 16:00 uur Werksessies
16:00 – 16:30 uur Wat neem je mee?

We praten deze middag met:
Cecile Wagstaff van de gemeente Leeuwarden over het omgevingsplan Buitengebied Zuid. Met Evert Visser over het plan de Peinder Mieden en met Tinka Wuite over de zonneweides bij Ooststellingwerf.
Daarnaast schuiven onze deskundigen aan die op het gebied van energie-initiatieven, participatie en inpassing en behoud van landschap, natuur en water in de fysieke leefomgeving de nodige ervaring hebben, zij zijn: Gerard Adema (FMF), Jaap Koen Bijma en Stieneke van der Wal (Het NoorderErf)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info (@)friesemilieufederatie.nl o.v.v. Omgevingswet. Graag tot 8 maart.

Deel dit bericht: