Fonds: Doarpshuzen voor Dorpshuizen

Fonds: Doarpshuzen voor Dorpshuizen

De meer dan 230 dorpshuizen in Fryslân, vaak grotendeels door de dorpsbewoners zelf gebouwd, zijn een levend bewijs van de grote betrokkenheid in een samenleving waar men met elkaar voor elkaar klaar staat.
Iedere gemeenschap heeft om te functioneren een accommodatie nodig waarin men elkaar kan ontmoeten en activiteiten kan ontwikkelen. Ook in minder rijke- en niet westerse landen is daar behoefte aan.

Sinds 2003 bestaat het Fonds Doarpshuzen voor Dorpshuizen. Dit fonds is bedoeld om bouwprojecten van dorpshuizen financieel te steunen in landen, waar men het met veel minder geld moet stellen dan wij in het rijke Nederland. De financiering van dorpshuizen in de arme landen is vaak een groot probleem. Omdat het gaat om veel lagere bedragen dan wij hier gewend zijn kan een, voor onze begrippen bescheiden bijdrage, daar van aanzienlijk belang zijn.

Het Fonds Doarpshuzen voor Dorpshuizen kan op beperkte schaal financiële steun geven. Hiervoor zijn een aantal eenvoudige criteria ontwikkeld.

[toggles accordion=”false”] [toggle title=”Lees meer” color=”Accent-Color” id=”b1″]

De financiële steun staat voorop, maar een dergelijk initiatief draagt ook bij aan bewustwording van de problematiek van arme landen en geeft uiting aan de solidariteit tussen dorpshuizen over de hele wereld.

Het Fonds is in eerste instantie gevuld met de bijdragen die de Stichting Samenwerking van Dorpshuizen (SDF) ontving ter ere van haar 25 jarig jubileum. In 2006 is de SDF samen met de FLD (de ondersteunende organisatie voor dorpsbelangen) verder gegaan als de stichting Doarpswurk. Later zijn er incidentele bijdragen en opbrengsten van acties ten goede gekomen aan het Fonds.

De eerste bijdrage is in 2003 gegeven aan een dorpshuis in Nepal: Musahar Dorp. Het is geen dorpshuis zoals wij die hier zouden bouwen. Het bestaat uit een dak op stalen palen dat de 170 bewoners uit de hete zon en de hevige regen moet houden. Muren ontbreken omdat de rivier, waaraan het dorp is gelegen, het gebouw bij overstromingen mee zou nemen.

Naast het dorpshuis in Nepal zijn dorpshuizen gesteund in o.a. Senegal, Litouwen en Bolivia. Doarpswurk draagt ook haar steentje bij, weliswaar niet in de vorm van een financiële bijdrage maar door kennis en ervaring over te dragen, zoals onlangs in Tanzania.

[/toggle] [/toggles]

Doarpswurk wil graag het Fonds Doarpshuzen foar Dorpshuizen bij u onder de aandacht brengen. Wellicht bent u betrokken bij een initiatief om een dorpshuis te realiseren in een (arm) land waar de financiering een probleem is. Ons fonds kan dan misschien een helpende hand zijn.

Heeft u een idee of vraag, neem contact met ons op via: info @ doarpswurk.frl

Lees ter inspiratie de berichten over dit onderwerp
*Tanzania connectie
*Jaap Koen Bijma: Global goals, local communities

Deel deze pagina: