13 juni 2024

Hoop, lef, trots..... en bingo?

We hebben een oproep verstuurd aan de media, medeondertekend door onze collega-organisaties, om de regels rondom bingo in Nederland te herzien. Ook hebben we ons manifest toegevoegd, waarin we onze zorgen en voorstellen toelichten.

 

Volgens de huidige wetgeving is het spelen van een kansspel, zoals bingo, in combinatie met een alcoholvergunning verboden. Verschillende gemeenten dreigen nu deze regels te gaan handhaven.

Dit besluit heeft de bingo-wereld in rep en roer gebracht en heeft onbedoelde gevolgen voor de sociale samenhang. In de vele dorps- en buurthuizen die ons land kent, kan de maandelijkse bingo-avond niet meer plaatsvinden.

Door deze regelgeving is bingo – onbedoeld en ongewenst – een symbool geworden van de kloof tussen de regelgeving en de realiteit van het dagelijks leven. Dit toont aan hoe wet- en regelgeving vaak niet aansluit bij de dagelijkse praktijk, en zeker wanneer het vrijwilligers betreft, eerder frustreert dan aanmoedigt.

Verzoek aan Tweede Kamerleden

We doen daarom een dringend verzoek aan de Tweede Kamerleden om deze kwestie te heroverwegen en stappen te ondernemen om de wet aan te passen. Daarnaast vragen we de media om aandacht aan deze zaak te besteden en onze oproep onder de aandacht te brengen van het brede publiek en de beleidsmakers. Zo kan er in de buurt- en dorpshuizen weer vol trots en overtuiging ‘bingo’ door de zalen klinken.

Een ieder die aandacht wil besteden aan deze kwestie, alvast hartelijk dank!

Voor nadere informatie of een toelichting kan er contact worden opgenomen met Theo Andreae – directeur Stichting Doarpswurk – onder telefoonnummer 06-506 955 86 of per mail tandreae@doarpswurk.frl

De ondertekenaars van het manifest