Iepen Mienskipsfûns open vanaf 1 mei

Door 4 mei 2017Nieuws

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren.

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen

Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Het projectbureau van Streekwurk bij u in de buurt helpt u graag met de officiële subsidieaanvraag.

Dien uw idee tijdig in, zodat er voldoende tijd is om uw idee te bespreken voordat u een subsidieaanvraag indient. Subsidie aanvragen kan in 2017 op de volgende momenten:

Van 1 mei tot en met 24 mei – Ga naar het aanvraagformulier