Albert van der Voorn uit Ried

Albert van der Voorn uit Ried

27 september 2016
Albert-van-der-Voorn

Geldpotjes zoeken voor nieuw dorpshuis

Na jarenlang plannen maken, vergunningen aanvragen en fondsen en subsidies werven, kan Ried eind dit jaar van start met de bouw van het nieuwe dorpshuis. Eerder deze zomer werd de nieuwe muziektent al geopend. Albert van der Voorn is nauw betrokken bij beide projecten.

Al sinds 2004 wordt er gesproken over een nieuw dorpshuis. Het dorpshuis van Ried is sinds 1972 gevestigd in de voormalige gymzaal van de school en toen er een nieuwe school nodig was, werd geopperd dat deze mooi kon worden gecombineerd met dorpshuis en gymzaal. Het lukte niet om alle partijen enthousiast te krijgen en daarna volgden meerdere plannen, die allemaal om verschillende redenen strandden. ‘In 2013 waren we terug bij af en hebben we een nieuw plan gemaakt. Centraal daarin staat respect voor de oude gebouwen, meer opbergruimte en plaats voor alle verenigingen.’

Van der Voorn laat de tekeningen zien en leidt daarna rond in het huidige dorpshuis en de aanliggende leegstaande onderwijzerswoning met daar achter de oude lokalen. Enthousiast legt hij uit hoe het er straks uit komt te zien. Het buitenaanzicht blijft vrijwel gelijk, maar binnen komt een modern dorpshuis met grote zaal, een ‘huiskamerruimte’ met biljart en een ruime, lichte foyer met bar. ‘Een nieuw gebouwried4 was goedkoper geweest, maar we wilden de oude gebouwen behouden; die horen bij Ried. Er wordt al zoveel gesloopt in Friesland.’

De bouw van het nieuwe dorpshuis is begroot op 650.000 euro, exclusief btw. Door de btw-regeling toe te passen, kan ruim een ton worden bespaard. Daarna begon het subsidietraject. De gemeente Franekeradeel zegde 300.000 euro toe, de woningbouwvereniging 40.000, evenals het Oranjefonds. Het VSB fonds kwam met 15.000 euro over de brug en Provinsje Fryslân 80.000, waarvan 25.000 werd toegezegd omdat Ried een regiofunctie vervult. ‘Die tip kregen we van Minne Hovenga van Doarpswurk.’ Ze kwamen nog een ton tekort en klopten in juli opnieuw bij de gemeente aan, maar ditmaal kregen ze nul op het rekest.

Maar de dorpshuisbouwers zijn niet voor één gat te vangen. Van der Voorn: ‘Sinds jaar en dag zit de handenarbeid vereniging op de zolder van de voormalige onderwijzerswoning. Deze woning wordt bij ried3het nieuwbouwproject betrokken, maar daarmee raken de handenarbeiders wel hun ruimte kwijt. Om deze in het nieuwe dorpshuis op te nemen, zijn extra investeringen nodig. Door niet als dorpshuis, maar als handenarbeid vereniging subsidie aan te vragen en fondsen aan te schrijven, hebben we weer extra geld kunnen binnen harken. We kregen hulp van de middelbare scholen in de regio en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Noord die motiveerden hoe belangrijk een goede technische basis voor kinderen is met het oog op het dreigende tekort aan vakmensen.’

Als fondsenwerver moet je creatief zijn, stelt hij. Het opknippen van een groot geheel in deelprojecten bijvoorbeeld biedt soms weer nieuwe mogelijkheden. Dat gold ook voor de bouw van de muziektent, die in juli officieel is geopend en op het pleintje vóór het nieuwe dorpshuis komt te staan. Ook die muziektent is met behulp van subsidie en fondsen gebouwd. ‘In de jaren ’50 had Ried een muziektent en het leek ons leuk om deze weer in het dorp te laten terugkeren. We begonnen met z’n tweeën en die groep enthousiastelingen werd steeds groter. Dan is het leuk dat zo’n project slaagt, vooral ook omdat je er met zo’n grote groep vrijwilligers aan werkt.

De tekeningen van het volgende deelproject liggen ook alweer klaar: tuinarchitect Nico Kloppenburg heeft een ontwerp gemaakt voor het terrein vóór het nieuwe dorpshuis, zodat dit één geheel wordt. Ook hiervoor zijn de eerste geldschieters alweer gevonden. ‘Er is geld genoeg; je moet de juiste potjes zien te ried5vinden. En een aantal potjes wordt in mijn ogen niet goed gebruikt. Het Waddenfonds bijvoorbeeld heeft geen oog voor kleine projecten, terwijl die wel zorgen voor leefbaarheid in de regio.’

Voor de financiering wordt overigens niet alleen een beroep gedaan op overheden en fondsen. In het eigen dorp worden ook diverse activiteiten georganiseerd om geld binnen te halen. Dat is belangrijk voor de financiering, maar vooral ook voor het draagvlak. ‘Als je zo’n grote groep enthousiast bezig ziet, doet dat je toch wel wat.’

Hij is gemiddeld een dag in de week – vooral in de avonduren – met het dorpshuis en de deelprojecten bezig, schat hij. En dat al jarenlang, want bouwplannen maken, vergunningen aanvragen en fondsen werven is een zaak van lange adem. ‘Je moet lef hebben en zin hebben om je tanden erin te zetten, maar belangrijk is vooral dat je een groep achter je hebt staan waarmee je kunt samenwerken. Ik vind het leuk om te doen; het geeft me energie. Het is een heel proces, maar wel inspirerend om mee te maken. Die muziektent staat er; dat hebben we met z’n allen toch maar even mooi geregeld.’

Headerfoto: Ida Hylkema
Andere foto’s: website DorpjeRied

Deel dit bericht: