Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

9 maart 2019


Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op, maar gaan niet op de oude manier verder. Democratische vernieuwing in de praktijk.

Het gesprek met de vijf is voorafgaand aan hun eigen overleg en vindt plaats op het kantoor van één van hen. Lekker praktisch, daar houden ze van. Leonie Meinderts, Ellen Visser, Marieke Bethlehem, Marjan Houkes en Rinie Boermans vormen de groep ‘Perspectief’ en zetten de laatste puntjes op de i voordat ze hun  plannen op 11 maart presenteren tijdens de jaarvergadering van Pleatslik Belang Wergea. Waarschijnlijk de laatste jaarvergadering, want als de plannen worden goedgekeurd door de aanwezige leden, heft Pleatslik Belang zichzelf op en neemt Perspectief het stokje over. Maar wel op een andere manier.

Het begon een aantal jaar geleden. Pleatslik Belang Wergea kon geen nieuwe bestuursleden vinden en deed op de jaarvergadering een dringende oproep om versterking. ‘Misschien moeten we het over een andere boeg gooien’, dachten Marjan Houkes en anderen die op die vergadering aanwezig waren. ‘In Wergea en de omliggende dorpen zijn genoeg mensen die wel wat doen, die moet je zien te verbinden.’

Na de jaarvergadering werd een denktank opgericht waarin werd nagedacht hoe dan verder. Adviseur Richt Sterk van Doarpswurk was hier ook bij betrokken en droeg ideeën en suggesties aan. Er volgde een bijeenkomst met stamppotbuffet, de sfeer was positief en er werden verschillende themagroepen opgericht. Maar er was nog steeds geen oplossing voor het bestuurdersprobleem van Pleatslik Belang. Deze stelde de jaarvergadering van 2019 als harde deadline en werd een ‘slapend bestuur’.

‘Toen zijn we als denktank weer met de voeten op tafel gaan zitten nadenken’, vertelt Rini Boermans. ‘Marjan en ik zijn door het dorp gelopen en hebben bij mensen aangebeld. Zo is onze groep ontstaan.’ Er was nog niets concreets, maar er was iets: Perspectief. ‘Perspectief staat voor het standpunt waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van dit standpunt ziet iets er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht. Dat is de basis voor de organisatievorm nieuwe stijl.’

Gaande het jaar kregen de plannen meer vorm en op 11 maart worden ze aan het dorp gepresenteerd. De oude structuur met een plaatselijk belang met een bestuur en leden wordt opgeheven. Iedereen die in Wergea, Warstiens, Domwier en Aegum woont, is lid en mag meepraten. In plaats van een jaarvergadering houdt Perspectief vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst waar iedere inwoner een initiatief of idee aan het dorp kan voorleggen en kan polsen of er belangstellenden voor zijn.

‘De mensen moeten het zelf doen, wij zijn puur de verbinders’, legt Rinie uit.

‘De initiatiefnemers moeten zelf zorgen voor draagvlak en communicatie met het dorp. Wij bieden een podium, zijn een doorgeefluik en willen het dorpenbudget van de gemeente Leeuwarden wel beheren, want die hebben graag één aanspreekpunt in het dorp. We helpen ze op weg, maar nemen het plan niet over. Komt een initiatief niet van de grond, dan wordt het blijkbaar niet belangrijk genoeg gevonden.’

Het is voor iedereen nieuw. Voor het dorp, voor Pleatslik Belang dat straks het stokje gaat overgeven, en voor de vijf vrouwen in Perspectief. ‘Deze manier van werken is meer van nu. Het past niet meer in deze tijd dat een paar mensen bepalen wat goed is voor een dorp. Maar we komen vast ook dingen tegen waar we niet op gerekend hebben. Dat zien we dan wel weer.’

‘Het leuke van deze nieuwe vorm is dat iedereen een stem heeft en dat je geen lid hoeft te zijn. Wij willen ons daarom ook geen bestuur noemen, want ‘besturen’ klinkt weer teveel van bovenop. We doen het samen’, vult Ellen aan.

Het bestuur van Pleatslik Belang Wergea heeft in het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Perspectief en is positief, geeft voorzitter Teake Kloosterman aan. ‘We zijn positief over de ingezette beweging en staan daarom volledig achter dit initiatief. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de huidige structuur, de wijze waarop de vereniging functioneert in relatie tot de betrokkenheid van leden maar ook niet-leden, gedateerd is. Het is noodzakelijk, onder andere voor de leefbaarheid van het dorp, dat er een vernieuwingsslag wordt doorgevoerd. Het bestuur staat daarom volledig achter de visie die door de initiatiefnemers van Perspectief wordt uitgedragen.’

Wergea besluit op 11 maart of de democratische vernieuwing ook echt in de praktijk wordt gebracht.

Tekst & foto’s: Ida Hylkema

Headerfoto: v.l.n.r: Wergea Perspectief, vlnr Marieke Bethlehem, Leonie Meinderts, Elllen Visser, Marjan Houkes, Rinie Boermans

Deel dit bericht: