De Griene Weach zet Bakkeveen aan het denken

De Griene Weach zet Bakkeveen aan het denken

30 augustus 2018


Wie vanaf Siegerswoude Bakkeveen inrijdt, kan er niet omheen: in de vaart ligt een groot gevaarte van plastic en groen. Het is De Griene Weach, het kunstwerk dat Bakkeveen aan het denken moet zetten.

De Griene Weach is een initiatief van ‘beroepsvrijwilliger’ Vincent Veldhoen. Hij werd  – samen met de kunstenaars die bij het project werden betrokken – geïnspireerd door huisarts Jo Brouwer die zich inzet om Bakkeveen gezonder te laten leven en eten en zo een ‘blauwe zone’ wil creëren. Veldhoen sloeg samen met kunstenaars en andere vrijwilligers uit het dorp aan het denken en knutselen en zo kwam De Griene Weach tot stand, ‘mienskipskunst’ die een groene golfbeweging tot stand moet brengen.

De groep laste een frame in elkaar dat werd gevuld met plastic afval dat de schoolkinderen hadden ingezameld. Het geheel drijft op een groot ponton midden in de vaart. De kinderen maakten ook een begin van de groene invulling van de plastic golf door groenten en bloemen in plastic bakjes op te kweken.

Inmiddels is er al heel wat groente geoogst, vertelt Geert Louwes die als groendeskundige bij het project is betrokken. ‘Het mooie is er wat af’, constateren Louwes en Veldhoen als ze vanaf de kant ‘hun’ kunstwerk bekijken. ‘Het was de bedoeling dat het hele geraamte groen zou worden, maar dat is niet gelukt. Daar was het te heet voor’, legt Louwes uit. Ondanks het warme weer van de afgelopen maanden ligt de drijvende groentetuin en prima bij. Tomaten, komkommer, paprika, courgette, stokbonen, pepers, maar ook zonnebloemen overwoekeren de plastic golf. Een paar keer per week gaat hij naar het ponton om te oogsten en voor het onderhoud. Water geven gebeurt automatisch met een pomp die op een ponton achter het kunstwerk ligt. Zonnepanelen voorzien de pomp van stroom; zo is het project zelfvoorzienend. De oogst wordt op de kade gelegd en is voor iedereen vrij mee te nemen.

Op 29 september is de grote oogstdag.

Dan is er een groot feest op de Slotpleats en wordt voor het hele dorp op verschillende wijzen voedsel bereid. Het project wordt die dag afgesloten met een film over het thema. Daarna wordt het kunstwerk uit het water gehaald en afgebroken – waarbij alle onderdelen worden hergebruikt – maar de golfbeweging gaat gewoon door. ‘De Doarpstún-commissie gaat met het project verder’, vertelt Louwes. ‘We willen Bakkeveen groener en bloemrijker maken met meer biodiversiteit en ruimte voor de bijen’, vult Veldhoen aan. ‘De Griene Weach is het begin van anders denken in Bakkeveen.’

De Griene Weach is een project van het hele dorp, benadrukken Louwes en Veldhoen. De schoolkinderen, tuinvereniging, kunstenaars, plaatselijk belang, maar ook het bedrijfsleven zijn bij het project betrokken. Het bedrijf Macadam stelde de pontons beschikbaar en van het Mienskipsfûns, de Rabobank, de gemeente, Plaatselijk Belang en Vlooienmarkt Bakkeveen kregen ze financiële steun. ‘En we kregen 2018 euro subsidie, omdat we het meest innovatieve initiatief van LF2018 in de regio hadden’, zegt Veldhoen.

Niet dat het hele dorp meteen juichend aan de kant van de vaart stond. ‘In het begin hebben we best wel negatieve reacties gehad. Men vond het maar een lelijk ding. Maar nu het groen is en je kunt oogsten, zijn veel meningen bijgedraaid. Het zet mensen aan het denken en dat was precies onze bedoeling. We willen hiermee de aandacht vestigen op de plastic soep in de oceanen en mensen bewust maken hoeveel plastic ze gebruiken en wat daarmee gebeurt. We hopen dat we hiermee een groene golf in Bakkeveen in gang hebben gezet.’

Kijk op Facebook bij @grieneweach

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. 

Tekst & foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: