Interview Dick de Rijke – Burgerkracht Oudehaske koppelt zorg aan moderne techniek

Interview Dick de Rijke – Burgerkracht Oudehaske koppelt zorg aan moderne techniek

6 mei 2015


De zorg staat voor een grote verandering; als er niets gebeurt, stijgen de kosten tot ongekende hoogte. Burgerkracht Oudehaske speelt in op de ontwikkeling dat de overheid weer meer zorgtaken neerlegt bij de burgers en wil burgerinitiatieven integraal deel laten uitmaken van de totale zorg.

Een goede informatievoorziening is daarbij een eerste vereiste.

Dick de Rijke uit Oudehaske is mede-initiatiefnemer van Burgerkracht Oudehaske. Ruim twee jaar geleden zag de ICT’er cijfers over de bevolkingsontwikkeling en de stijging van de zorgkosten en realiseerde hij zich dat de toenemende vergrijzing en de kosten van de zorg een groot probleem worden. Ouderen worden bijvoorbeeld gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen, maar hierdoor ontstaan wel nieuwe zorgvragen. ‘Neem bijvoorbeeld vervoer, het onderhoud van huis en tuin, boodschappen doen, eenzaamheidsbestrijding, allemaal zaken die nodig zijn om verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar die buiten de huidige professionele hulpverlening vallen’, zegt De Rijke.

‘Burgers zullen een deel van deze zorgtaken moeten overnemen, want wie moet het anders doen? Dat is ook de insteek van de participatiesamenleving.

Na decennia van centralisatie van zorg door de overheid zullen we nu als burgers weer moeten wennen aan meer onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaar en zelfs afhankelijkheid van elkaar. Gelukkig zijn veel mensen best bereid om elkaar te helpen.’ Al deze zaken wil Burgerkracht Oudehaske koppelen, legt De Rijke uit. ‘Samenwerken zit nog steeds in ons DNA, dat moeten we terughalen. In feite zijn er maar twee wezenlijke problemen. De ene is een zeer gebrekkige informatievoorziening rondom zorgprocessen en de andere is ons systeemdenken. We schikken ons in bestaande systemen en werkwijzen zonder ons nog af te vragen of deze in de basis nog wel geschikt zijn. Bovendien zijn de systemen vaak voor ons bedacht, maar niet door ons bedacht.’

Burgerkracht Oudehaske wil ‘van onder op’ de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Daarnaast is ook de sociale cohesie en het verminderen van eenzaamheid een belangrijke drijfveer van de initiatiefnemers. Uitgangspunt is een systeem dat zorgt voor efficiënte en effectieve hulp, maar met maximale bescherming van de privacy en zelfstandigheid. ‘We moeten hierbij af van het idee dat ouderen en computers niet samengaan. Ouderen kunnen dat best, blijkt in de praktijk. Met de juiste hulp gaat er vaak een wereld voor hen open. Juist als het lichaam niet meer wil maar de geest nog vitaal is, biedt moderne technologie de wereld aan mogelijkheden; denk maar aan sociale contacten, spelletjes en allerlei interessegebieden. En het is ook een belangrijk gereedschap om regie te houden in het eigen zorgproces. Specifieke laagdrempelige computerhulp voor ouderen is dan ook één van de eerste zaken die we gaan opzetten.’

Burgerkracht Oudehaske draait mee in de ‘Innovatiewerkplaats Samen Doen’ waarin burgerinitiatieven, zorg-professionals, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken als het gaat om de maatschappelijke participatie en de zelfredzaamheid van de burger. Ook Doarpswurk en dan met name het Netwerk Duurzame Dorpen speelt een belangrijke rol. ‘Er gebeurt veel op het gebied van zorg en zorgcoöperaties. We moeten het wiel niet allemaal opnieuw uitvinden, maar kennis en ervaringen uitwisselen. Juist daarin heeft het Netwerk Duurzame Dorpen een belangrijke positie. Het is een onafhankelijke partij en één van de weinige organisaties die er ook echt voor de burger staat.’

Burgerkracht Oudehaske zit nog in een pril stadium, maar het begin is er. ‘De essentie is goede informatievoorziening: wie heeft wat nodig en wie kan dat leveren. Dit geldt niet alleen voor zorg, maar bijvoorbeeld ook voor vervoer en energie. Zo creëer je een nieuwe samenleving die niet meer afhankelijk is van grote commerciële marktpartijen of een bureaucratische centrale overheid, maar die lokaal dingen efficiënt en effectief regelt en waarin mensen zich weer om elkaar bekommeren. Het goede van vroeger gekoppeld aan moderne techniek om dat mogelijk te maken.’

Deel dit bericht: