Jan de Graaf uit Ternaard

Jan de Graaf uit Ternaard

20 december 2016


Ternaard zet lijntjes uit naar toekomst

Dorpsbelang Ternaard werkt nog aan de afronding van de nieuwe dorpsvisie, maar heeft al verschillende projecten lopen die uit de visie voortvloeien. De ontwikkelingen gaan door en als dorp moet je daarop inspelen, zegt voorzitter Jan de Graaf van Dorpsbelang Ternaard. ‘Als dorpsbelang hebben we veel lijntjes uitstaan.’

De bestuursleden van Dorpsbelang zijn verdeeld over verschillende werkgroepen die zijn aangevuld met andere dorpsbewoners. De samenwerking tussen dorpshuis en camping, de toekomst van woonzorgcentrum Spiker, het bedrijventerrein en de gasboringen van de NAM, alles vraagt om aandacht. Een aantal van deze punten kwamen naar voren uit de enquête die voor de nieuwe dorpsvisie is gehouden, maar actuele ontwikkelingen zijn er ook.

Neem bijvoorbeeld de dreigende sluiting van woonzorgcentrum Spiker in het dorp. De mededeling dat de Kwadrantgroep het centrum wil sluiten, kwam hard aan in het dorp. De Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard overlegt met veel partijen om het tij te keren of alternatieven te zoeken. ‘Ternaard is een zorgdorp en dat wordt ook door de gemeente erkend. Maar het is een lastige materie met veel verschillende partijen waar je als dorpsbelang weinig grip op hebt’, legt De Graaf uit.

Dat geldt ook voor de voorgenomen gaswinning van de NAM onder de Waddenzee, waarbij een boorlocatie bij Ternaard is gepland. ‘We kunnen het waarschijnlijk niet keren, maar zitten wel bij het overleg. We willen een nulmeting met het oog op mogelijke verzakkingen en we zetten in op financieel voordeel voor de streek. We vinden dat de regio ook beter moet worden van de gaswinning.’

Andere zaken waarbij dorpsbelang betrokken is, komen wel uit eigen koker. Zo wordt er gewerkt aan de samenwerking van het dorpshuis en de kantine van camping ‘Het Groene Hart’ in het dorp. ‘De camping heeft te maken met minder aanloop en gebruikt de kantine ook voor feestjes en dergelijke. Dat botst met het dorpshuis. Het dorpshuis draait na een moeizame periode nu weer goed, maar dat moet wel zo blijven. Als je beide stichtingen laat samenwerken, heb je geen concurrentie meer. Daar wordt iedereen beter van.’

‘Daarnaast heb je ook nog kantines van voetbal en kaatsen. Iedereen vecht voor zijn eigen plekje, maar het wordt steeds moeilijker om bijvoorbeeld genoeg vrijwilligers te krijgen. Dan kun je beter samenwerken. Als dorpsbelang ben je een partij die boven de verenigingen staat en die zo’n proces kan aansturen. Maar je moet het met z’n allen doen.’

Dat samenwerken wil best, als iedereen het belang er maar van inziet, stelt de voorzitter. ‘Ternaard is altijd een dorp met veel clubjes geweest, maar als het erop aan komt – zoals nu met de dreigende sluiting van woonzorgcentrum Spiker – is er veel saamhorigheid. De oorzaak van de verschillende clubjes ligt denk ik ook in het feit dat iedereen zijn eigen accommodatie heeft. Als je daarin meer samenwerkt, krijg je de mensen ook meer bij elkaar.’

Een ander project waar Dorpsbelang Ternaard en de voorzitter ook persoonlijk mee bezig is, is de opwaardering van het bedrijventerrein in het dorp. Het bedrijventerrein biedt ruimte aan kleinschalige bedrijven met een woning. Door de economische teruggang, kwam de klad in de uitgifte en ligt een groot deel van het terrein nog braak. ‘Wij zien hier duidelijk mogelijkheden, niet alleen voor bedrijven uit Ternaard, maar uit de hele regio’, geeft De Graaf aan.

‘Ternaard is geen krimpdorp’, zegt hij stellig. ‘We hebben goede basisvoorzieningen zoals een school en winkels, maar moeten er wel voor zorgen dat de voorzieningen er ook blijven. Daarom is het behoud van ouderenzorg ook zo belangrijk. Als Dorpsbelang hebben we een belangrijke rol om als dorp samen dingen op te pakken.’

Deel dit bericht: