Koperkabaal uit Blauwhuis onderdeel van internationaal muziekfeest

Koperkabaal uit Blauwhuis onderdeel van internationaal muziekfeest

7 mei 2018


De getallen zijn indrukwekkend: 6000 jonge musici, 1000 concerten, 30 podia. Het internationale jeugdmuziekfestival At the Watergate verwelkomt musici en muzikanten uit 20 Europese landen in Sneek en omliggende plaatsen. Onder hen het jeugdorkest Koperkabaal uit Blauwhuis. Zij kunnen op de fiets naar hun optreden.

Donderdagavond is de vaste oefenavond van Fanfare Blauwhuis in de Sint Gregoriusschool in Blauwhuis. Eerst het jeugdorkest onder leiding van Roelof Bakker, daarna het ‘grote korps’. Er wordt nog druk geoefend voor het festival At the Watergate, waarop het jeugdorkest Koperkabaal samen met het jeugdorkest van Tjerkwerd op 10 mei een optreden gaat verzorgen in de Pôllepleats in Westhem, één van de satellietpodia.

Het jeugdkorps bestaat uit zo’n 20 muzikanten; voor een fanfare met ruim 40 leden een grote groep. De kinderen krijgen AMV op school en kunnen daarna proeflessen volgen. Dat maakt dat ze gemakkelijk kunnen instromen. Positief is ook dat vrijwel alle muzieklessen in het dorp zelf worden gegeven. Door de verschillende niveaus binnen het korps – van net op les tot enkele diploma’s – kunnen de jonge muzikanten zich aan elkaar optrekken en is de muziekkeuze groter.

Korpsmuziek heeft een rijke traditie in Friese dorpen – veel korpsen bestaan al meer dan 100 jaar – maar dat geldt niet voor Blauwhuis. Er was wel een muziekkorps in het dorp, maar dat werd in de zestiger jaren opgeheven. Het dweilorkest De Swalkers nam 35 jaar geleden de muzikale omlijsting van de evenementen en feestelijkheden in het dorp over en 10 jaar geleden werd de belangstelling voor een fanfare gepeild. Deze bleek groot genoeg om de fanfare nieuw leven in te blazen. In juni viert Fanfare Blauwhuis haar tweede lustrum.

‘De functie van de fanfare is om samen muziek te maken en muziek in het dorp te brengen. En om de jeugd en volwassenen in aanraking te brengen met muziek’, zegt voorzitter Tiny Altena. ‘Er zijn ook veel volwassenen lid die pas later zijn ingestroomd. Maar je leert het nooit zo goed als dat je jong bent. Daarom is een goede jeugdopleiding en een jeugdkorps zo belangrijk.’

Maaike (17), Mariska (15), Marcus (9) en Eline (10) zijn lid van Koperkabaal. Maaike en Mariska spelen daarnaast ook in de fanfare zelf, Marcus en Eline zijn nog niet zover. Zij moeten eerst hun diploma A halen. Maaike speelt saxofoon, de andere drie bugel. ‘Rustig aan beginnen’, zegt Marcus. Het leuke aan fanfare is het samen muziek maken, vinden ze. ‘Je hebt verschillende stemmen, dat klinkt mooi. En het swing soms lekker.’ Maaike en Mariska kwamen thuis met korpsmuziek in aanraking, terwijl Marcus en Eline enthousiast werden tijdens de proeflessen op school.

Ze hebben met Koperkabaal al aan verschillende festivals meegedaan en al twee keer de beker van het jeugdfestival Femuza gewonnen. Daardoor staan ze in juni op het podium in Theater Sneek. Maar eerst is er het optreden op het internationale jeugdmuziekfestival At the Watergate. Veel krijgen ze nog niet van de hectiek rond de organisatie mee, maar op Hemelvaartsdag staan ze wel op het satellietpodium De Pôllepleats in Westhem. Samen met een band uit Spanje en een groot koor uit Bulgarije. Best bijzonder, vinden ze. ‘En leuk om andere muzikanten uit andere landen te ontmoeten’, zegt Maaike. In wat voor taal dat moet, is nog even de vraag, maar de taal van muziek is universeel.

Van 9 tot en met 11 mei treden er zo’n 6000 jongeren uit heel Europa op bij At the Watergate dat onderdeel uitmaakt van het hoofdprogramma van LF2018. Er zijn podia in Sneek, Bolsward, IJlst, Workum, Heeg, Westhem, Sandfirden, Koudum en Makkum.

Muziek is ook de verbindende factor van het project Never Ending Orchestra (NEO). In 2018 worden overal in Fryslân concerten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van muziek én het maken ervan.

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. 

Tekst &  foto’s: Ida Hylkema

Deel dit bericht: