LF2018 zet Burgwerd in het donker

LF2018 zet Burgwerd in het donker

15 maart 2018


Leeuwarden-Fryslân 2018 zet menig dorp in de schijnwerpers. In Burgwerd gaan de lichten juist uit. De productie ‘Sjen yn it tsjuster’ wordt volledig in het donker opgevoerd en vrijwel  het hele dorp werkt eraan mee.

Theun Ram is voorzitter van de Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten, oftewel Stullp. De stichting is in 2016 speciaal voor het evenement opgericht, maar wil ook na 2018 bijzondere evenementen organiseren. De oorsprong ligt in 2015, vertelt Ram. Toen werd in een dorpsbelangvergadering de suggestie gedaan om iets met de band tussen de in 2013 overleden dichter Tsjêbbe Hettinga en zijn geboortedorp Burgwerd te doen. Het idee liet Ram, als regisseur actief in het amateurtoneel, niet los en hij zocht contact met BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Bijzondere Gebeurtenissen). Dit gezelschap zorgt voor de professionele inbreng, maar de uitvoering is volledig in handen van inwoners van Burgwerd en omliggende dorpen. De link met de Culturele Hoofdstad was snel gelegd, omdat de dichter Hettinga een belangrijke rol heeft gespeeld bij de nominatie en de presentatie van het bidbook aan de jury.

‘Sjen yn it Tsjuster’ is gebaseerd op het gedicht ‘Lytse jonge’ van Tsjêbbe Hettinga. Het gaat over verlangen naar zijn geboortegrond en over de verbeeldingskracht die typerend is voor de gedichten van Hettinga. Die verbeeldingskracht heb je nodig als je, net als de dichter, niet kunt zien en andere zintuigen moet gebruiken. De ervaringsvoorstelling bestaat uit korte scènes op verschillende locaties uit het gedicht en heeft veel verschillende vormen in zich, zoals theater, poëzie, muziek en beeldende kunst.

Het duurde even voordat de Burgwerders warm liepen voor het project, erkent Ram. ‘Minsken wolle konkrete dingen dwaan en seagen earst de kat wat út de beam. No dogge alle ferienings út it doarp mei: de toanielferiening, muzykferiening, keatsklub, iisklub, doarpsbelang, it doarphús, neam mar op. Fan de 150 meiwurkers oan it stik, komme der sa’n 120 út Burgwerd sels. En dat foar in doarp mei in lytse 300 ynwenners.’

Om binding met het hele dorp te krijgen en niet al het werk zelf te hoeven doen, stelde het bestuur van de stichting voor iedere straat een ambassadeur aan. Een systeem dat prima bevalt, zegt Ram. Zo kan snel worden gecommuniceerd met het hele dorp. Gedurende de voorbereiding werd de betrokkenheid steeds groter. ‘Minsken sjogge no dat se oan wat bysûnders meidogge. En se moatte sels ek oer grinzen hinne stappe. Nim bygelyks it korps en it koar: dy moatte yn it donker spylje en sjonge en kinne net weromfalle op harren blêdmuzyk. Sa’n proses is moai om te sjen.’

‘Sjen yn it Tsjuster’ wordt opgevoerd op 16 en 17 maart, 13 en 14 april en 7 en 8 september. Op deze avonden is het nieuwe maan en extra donker. De voorstellingen zijn allemaal uitverkocht.

Met het ervaringstheater ‘Sjen yn it Tsjuster’ stopt het echter niet in Burgwerd. Het doel van de stichting is om de band tussen Tsjêbbe Hettinga en het dorp Burgwerd levend te houden en er komt zeker een vervolg. ‘It moaie fan dizze foarstelling is dat we no witte hokker talint der yn it doarp is. Dêr kinne we mear mei dwaan. En ferienings ûntdekke dat se meiïnoar moaie dingen dwaan kinne. Ik hoopje dat dat hingjen bliuwt en dat dat ek in ferfolch kriget.’

Behalve de voorstelling is er ook een boek verschenen, dat eveneens is gebaseerd op het gedicht ‘Lytse jonge’ en is gemaakt door inwoners van Burgwerd. Het bevat bijzondere foto’s van de verschillende locaties en verhalen van (oud-) Burgwerders over hun tijd met Tsjêbbe Hettinga in het Burgwerd van de jaren ’50 en ’60. Het boek ‘Rop mij werom…’ is uitgegeven door Uitgeverij DeRyp van de Gerben Rypma Stichting.

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. Deze maand ‘Sjen yn it tsjuster’ de productie van Burgwerd.

Tekst en foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: