Mario Grims uit Folsgare

Mario Grims uit Folsgare

21 augustus 2017


Energie besparen levert geld, milieuwinst en een comfortabel leefklimaat op. In Folsgare pakken inwoners dat samen aan in een project dat samen met Buurkracht wordt uitgevoerd. Het is het 200e Buurkrachtdorp van Nederland.

Het dorp Folsgare kwam met Buurkracht in aanraking tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang waar informatie over de werkzaamheden van Energiewerkplaats Fryslân werd gegeven. Buurkracht maakt sinds dit jaar deel uit van de samenwerking binnen Energiewerkplaats Fryslân en richt zich op de mogelijkheden van energiebesparing in wijken en dorpen.

Het verhaal van Buurkracht sprak Mario Grims aan. Als voormalig adviseur energiebesparing is hij thuis in de materie en heeft hij kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van energieopwekking en –besparing. Die kennis en ervaring wil hij nu inzetten om Folsgare energieneutraal te maken. ‘We trekken met drie man de kar: Bauke Posthuma en Hans-Erik Iken onderzoeken de mogelijkheden voor een energiecoöperatie en ik richt me op de techniek en energiebesparende maatregelen.’

Het werk van Grims bestaat uit verschillende onderdelen. Zo stelt Buurkracht warmtemeters beschikbaar waarmee Grims de warmteuitstoot van huizen kan meten. Zo kan hij warmtelekken opsporen en aan de hand daarvan adviezen geven over bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden. De metingen vinden de komende winter plaats en de resultaten worden daarna op de jaarvergadering van dorpsbelang gepresenteerd.

Daarnaast maakt Grims een inventarisatie van de bestaande zonnepanelen in het dorp en de energiebesparing die dat momenteel oplevert. ‘We zijn als straat kleinschalig begonnen en hebben als 3 buren 6 installaties aangelegd. In het hele dorp spreek je over 30 installaties. In een dorp met zo’n 120 gezinnen is dat lang niet gek’, zegt hij. De energiewerkgroep wil met het opzetten van een postcoderoos de energieproductie in het dorp en het rendement van zonnepanelen nog verder zien te vergroten.

Energieneutraal is echter meer dan zonnepanelen aanleggen.

Het gaat om de bewustwording hoe met energie wordt omgegaan, legt Grims uit. Daarom heeft hij niet alleen een warmtecamera om de warmteuitstoot van woningen te meten, maar kan hij ook in de
woningen de warmteproductie van apparatuur in beeld brengen. Opladers van mobiele telefoons bijvoorbeeld produceren veel warmte en verbruiken daarbij energie, ook als er geen telefoon is aangesloten. ‘Uit het stopcontact halen dus als je hem niet gebruikt’, adviseert Grims. Met verbruiksmeters kan hij het verbruik van specifieke apparaten – de koelkast en vriezer bijvoorbeeld – meten. ‘Ik ga mensen geen nieuwe koelkast aansmeren, maar probeer ze bewust te maken van hun energieverbruik en te motiveren energiezuinige apparatuur te kopen.

Meten is weten, en dat geldt ook voor de CO2 in een woning. Teveel COduidt op een slechte luchtkwaliteit en onvoldoende ventilatie. ‘Isoleren is leuk, maar ventileren is minstens zo belangrijk voor een prettig leefklimaat in huis. Vaak zie je dat ventilatieroosters vuil zijn en daardoor niet meer goed werken. Met meetapparatuur kun je dat in beeld brengen en daarna maatregelen nemen. Ook hier is bewustwording belangrijk.’

Die bewustwording begint al op jonge leeftijd. Daarom heeft de werkgroep ook de school betrokken bij het  energieproject in het dorp en was er op het dorpsfeest een energiefiets waarmee ze hun eigen energie konden opwekken. ‘Wil je Folsgare energieneutraal krijgen, dan moet iedereen meedoen. En je moet op elke slak zout leggen. Want alle kleine beetjes helpen.’

Tekst en foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: