Nynke van der Hoef, projectleider ‘Iepen Mienskipsfûns’

Nynke van der Hoef, projectleider ‘Iepen Mienskipsfûns’

5 oktober 2017


Het Iepen Mienskipsfûns trekt jaarlijks meer dan 400 projectideeën en gaat daarmee de verwachtingen te boven. ‘Achter die aanvragen zitten 400 groepen gedreven mensen met een goed idee. Er zit enorm veel kracht in de gemeenschap’, zegt projectleider Nynke van der Hoef. ‘

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van provinsje Fryslân is in 2015 als pilot begonnen en bleek een groot succes. De nieuwe coalitie besloot daarom om het IMF uit te breiden en er extra geld voor uit te trekken. Er is voor 4 jaar 15,8 miljoen euro beschikbaar voor projecten. Het hoofddoel bleef ‘leefbaarheid en iedereen doet mee’ en om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet een project voldoen aan 5 criteria: draagvlak, samenwerking, continuïteit, empowerment (de doelgroep zelf aan zet) en ecologie. De laatste twee criteria hebben een link met Leeuwarden-Fryslân 2018. Projectideeën hiervoor kunnen ook meedoen in het IMF, vertelt Nynke van der Hoef. ‘Het feit dat we volgende jaar Culturele Hoofdstad zijn brengt nog eens een extra schwung bij de initiatieven van onderop.’

Ze is projectleider van het Iepen Mienskipsfûns en teamleider van Streekwurk, de provinciale organisatie die het beleid uitvoert en een samenwerking is van Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Streekwurk heeft vijf projectbureaus in de regio waar projectideeën kunnen worden ingediend. De medewerkers van deze  projectbureaus kunnen de initiatiefnemers adviseren en begeleiden naar een officiële subsidieaanvraag. Drie keer per jaar is er een tender waarin de aanvraag kan worden ingediend. Een platform van betrokken streekbewoners beoordeelt de aanvragen en prioriteert ze, omdat niet alle aanvragen kunnen worden ingewilligd.

‘We geven niet zomaar iedereen subsidie; kwaliteit van de projecten is belangrijk’, zegt Van der Hoef.

De projecten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn erg divers: van cultureel festival tot projecten voor eenzame ouderen, maar ook ‘gewone’ dorpsprojecten zoals een dorpsplein en dorpsommetjes.

Het Iepen Mienskipsfûns zorgde voor een omslag in denken op het provinciehuis. ‘We laten het initiatief bij de mensen zelf en faciliteren vervolgens. Het dorp of een groep bewoners bepaalt zelf wat ze willen en wat daarvoor nodig is’, legt Van der Hoef uit. ‘Voorheen werkten we met verschillende regelingen waarbinnen de projecten moesten vallen, maar vaak gaat het om projecten die in  meerdere beleidsvelden  passen. Bij het IMF zijn de schotten tussen de regelingen vandaan gehaald en wordt het project integraal beoordeeld. Dat is beter, maar het vraagt wel het nodige van de provinciale organisatie.’

Ook gemeenten zijn die switch aan het maken. ‘Ook hier is de insteek om aan te sluiten bij ideeën die uit de gemeenschap zelf komen. Gemeenten worden groter en professioneler en in gemeenten als Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zie je dat een dorpencoördinator een belangrijke rol speelt als het gaat om de verbinding tussen gemeente en dorpen. De medewerkers van de regionale projectbureaus hebben ook een nauwe band met de gemeenten. Die samenwerking gaat heel goed.’

Door de vele aanvragen, richt Streekwurk zich vooral op het subsidiegedeelte van de projecten. Inhoudelijke kennis wordt bij andere organisaties vandaan gehaald. Bijvoorbeeld bij Doarpswurk. Van der Hoef: ‘Een initiatief op het gebied van energie sturen wij altijd door naar de Energiewerkplaats. Daar is de juiste kennis en daar kan het best een projectplan worden opgesteld dat vervolgens wordt ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns. Vorig jaar was 100 procent van de gehonoreerde energieprojecten via de Energiewerkplaats ingediend. Zo kun je elkaar versterken.’

Niet alleen Doarpswurk levert een netwerk en specifieke kennis voor projecten, dat geldt ook voor andere organisaties zoals Landschapsbeheer Friesland, Keunstwurk, Sport Friesland en Partoer. ‘Die organisaties kunnen specifieke kennis toevoegen aan een burgerinitiatief.

Maar het initiatief ligt duidelijk bij de inwoners.

Dat het Iepen Mienskipsfûns aan de verwachtingen voldoet, staat buiten kijf. Het fonds kreeg vorig jaar 418 subsidieaanvragen, waarvan 314 aanvragen gehonoreerd zijn. Het effect is groot: de ruim 2,9 miljoen euro die vorig jaar uit het fonds is uitgegeven aan projecten heeft geresulteerd in ruim 20 miljoen euro aan investeringen. Geld dat is gestoken in de leefbaarheid van Fryslân, benadrukt Van der Hoef. ‘De regionale invulling van onderop is een stukje loslaten door de provincie. Het is knap dat de politiek dat heeft aangedurfd en het blijkt te werken.’

De derde tender voor 2017 van het Iepen Mienskipsfûns is nog tot 13 oktober open.

Tekst en foto: Ida Hylkema

Deel dit bericht: