Repairbus helpt Repair Café op weg

Repairbus helpt Repair Café op weg

25 juni 2015


Een jaar geleden ging het Repair Café in Beetsterzwaag van start. Het initiatief trekt steeds meer belangstelling, ook uit andere dorpen. Daarom gaan Mei Lan Tan en andere vrijwilligers met hun Repairbus op pad om anderen met hun Repair Café op weg te helpen.

Mei Lan Tan is één van de initiatiefnemers van het Repair Café in Beetsterzwaag. Ze werden geïnspireerd door een ander dorp waar al een Repair Café actief was. ‘Ik kan niet repareren, maar wel organiseren. En ik ben iemand die een groot hart heeft voor duurzaamheid en de natuur. De aarde heeft zoveel te bieden, uit die rijkdom mogen wij putten. Maar wat je neemt, moet je ook weer teruggeven, dat is de voorwaarde van ons voortbestaan op lange termijn. Die balans is helaas behoorlijk zoek.’ ‘Als mens kun je iets doen’, vervolgt ze. ‘Dat iets is misschien klein, maar dat maakt niet uit. De succesfactor van een Repair Café is dat je op een leuke manier samen iets doet tegen de verspilling en voor duurzaamheid.’

Repair Café is een concept waarbij in Nederland ondertussen zo’n 280 initiatieven zijn aangesloten. Insteek is dat vrijwilligers eenvoudige reparaties verrichten aan gebruiksvoorwerpen die anders waarschijnlijk zouden worden weggegooid. Dat zijn vooral elektrische apparaten zoals koffiezetapparaten, stofzuigers en dergelijke, maar ook tuingereedschap, fietsen, rollators, noem maar op. ‘We hebben ook een houtafdeling en twee vrijwilligers die kleine klusjes aan kleding en knuffels kunnen verrichten.’ Niet alles wat kapot is, kan in een Repair Café worden gemaakt.  ‘We hebben een duidelijke grens getrokken; voor een kapotte wasautomaat verwijzen we naar de professionele reparateur.’

Het Repair Café in Beetsterzwaag is elke laatste zaterdagochtend van de maand open. Bezoekers worden door gastvrouwen welkom geheten en wegwijs gemaakt en kunnen bij de koffietafel met lectuur wachten tot hun apparaat aan de beurt is. ‘Het gaat niet alleen om het repareren van dingen, het sociale aspect is zeker zo belangrijk’, benadrukt Tan. ‘Het is ook ontmoeting. Soms komen mensen langs zonder dat ze iets inbrengen; gewoon voor de gezelligheid.’ De reparateurs in Beetsterzwaag zijn vooral zowel werkenden als gepensioneerden die hun kennis en ervaring graag willen inzetten. ‘Maar je ziet op andere plaatsen ook wel andere soort vrijwilligers. Bijvoorbeeld mensen die willen terugkeren in het arbeidsproces. Voorwaarde voor deelname is wel dat je kunt samenwerken en je moet natuurlijk kunnen repareren.’ Ook de initiatiefnemende organisaties of personen verschillen per plaats, vertelt ze. In Beetsterzwaag ontsproot het idee voor het Repair Café op een duurzaamheidsavond die was georganiseerd door plaatselijk belang in samenwerking met een aantal dorpsgenoten, maar soms staan ook ouderenbonden, kerken of het sociaal cultureel werk aan de basis.

Het Repair Café Beetsterzwaag bleek een succes en trok ook veel aanbieders uit omliggende dorpen. ‘Onze vrijwilligers kregen het veel te druk’, vertelt Tan. Toen het PR-busje van de landelijke organisatie beschikbaar kwam, besloot ze dat over te nemen en hiermee ‘de boer op’ te gaan, te beginnen in de regio. Het bestickerde busje zit vol gereedschap en PR-materiaal en belangstellende dorpen kunnen het gebruiken bij de opstart van een eigen Repair Café. ‘We gaan niet ieder weekend op stap, want het blijft vrijwilligerswerk natuurlijk, maar komen op uitnodiging langs om uit te leggen hoe je een Repair Café opstart en te demonstreren hoe het repareren in zijn werk gaat. We zijn eigenlijk een soort consulent geworden’, lacht ze. ‘We geven het concept, dat ontworpen is door Martine Postma van Stichting Repaircafe Nederland door.’

www.repairbus.nl

Deel dit bericht: