School Ferwoude wordt dorpshuis

School Ferwoude wordt dorpshuis

24 september 2018


Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school is de overdracht aan dorpsbelang officieel rond. Een win-winsituatie voor het hele dorp.

Toen de school De Finne in 2016 de deuren sloot, stond Ferwoude voor een dilemma: wat nu? Het schoolgebouw was in 2010 gebouwd en kwam nu leeg te staan, terwijl het dorpshuis de Djippert aan een grote opknapbeurt toe was. Daarvoor waren al succesvol subsidiebronnen aangeboord. Dorpsbelang ging met de gemeente Súdwest-Fryslân in overleg over de mogelijkheden om het schoolgebouw de bestemming dorpshuis te geven. De gemeente zag daar wel wat in en ging akkoord met een pilot van een jaar waarin dorpsbelang de school kon huren. Zo had dorpsbelang een jaar de tijd om de financiering voor de aankoop rond te krijgen.

Dat geld kwam er, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ze heeft er wel eens wakker van gelegen, bekent bestuurslid Harmke Haanstra van dorpsbelang. De basis van de financiering was de verkoop van het oude dorpshuis De Djippert. De gemeente stelde het geld dat bestemd was voor het onderhoud van het oude dorpshuis beschikbaar en deed er nog een bedrag uit het kernenfonds bij. De provincie had ook al een bedrag uit de dorpshuizenregeling toegezegd voor de verbouwing van het oude dorpshuis, maar dit kon niet worden bestemd voor de aankoop van een dorpshuis. Dat was een tegenvaller. Uiteindelijk kwam de provincie met een bijdrage uit het provinciaal krimpbeleid over de brug en kon de aankoop doorgaan.

Het dorp zat ondertussen al een jaar in het nieuwe dorpshuis, want het oude was immers verkocht. Er hoefde niets te worden verbouwd – dat mocht ook niet – dankzij de schuifwanden die een flexibele indeling mogelijk maken. Dankzij deze flexibele wanden zijn er verschillende ruimtes te creëren. Het lokaal waarin de kinderopvang zit, is gemakkelijk samen te trekken met de voorliggende ruimte tot een grote zaal. Ook de biljartruimte kan met wanden worden afgeschermd of juist bij de centrale hal worden betrokken. De wanden zijn geluidsdicht, zodat de verschillende gebruikers geen last van elkaar hebben.

Centraal in de hele operatie staat de kinderopvang ‘Thús bij Thea’ die een deel van het gebouw huurt. Hierdoor is de exploitatie van het dorpshuis gedekt. ‘Het is voor iedereen een win-winsituatie’, legt bestuurslid Jan Stellingwerf van dorpsbelang uit. ‘De school heeft weer een bestemming, we hebben een nieuw dorpshuis met een exploitatie die rond is en de kinderopvang heeft onderdak. Maar het belangrijkste is dat er weer leven in het dorp is. Er spelen weer kinderen op het schoolplein en alle verenigingen kunnen hier terecht. Als je een levendig dorp hebt, trek je ook weer jonge gezinnen aan. Je moet voorkomen dat je dorp doodbloedt.’ De kinderopvang is een groot succes en wordt niet alleen door kinderen uit Ferwoude bezocht, maar uit een veel grotere regio.

Ferwoude is een actief dorp, stellen beide. ‘We hebben niets te klagen, zowel qua vrijwilligers als bestuursleden gaat het goed. Met z’n allen kun je veel werk verzetten, maar er zijn altijd vraagstukken waar je als bestuur tegenaan loopt en waarbij ondersteuning erg prettig is. Bijvoorbeeld als het gaat om subsidies, procedures en regelingen. We waren blij dat we met onze vragen terecht konden bij de dorpencoördinator van de gemeente en bij Doarpswurk.’

Nu het dorpshuis eigendom van dorpsbelang is, worden er plannen gemaakt voor een verbouwing. ‘Het schoolse moet er nog wat vanaf, het moet wat knusser worden.’

Foto: Jan Stellingwerf en Harmke Haanstra zijn blij met hun nieuwe dorpshuis, dat multifunctioneel wordt gebruikt.

Deel dit bericht: