Under de Toer leunt op de mienskip

Under de Toer leunt op de mienskip

19 februari 2018


Fryslân staat vol met kerken en elke kerk heeft een eigen verhaal. Dat is de insteek van Under de Toer, een verzameling van 32 manifestaties in en rond kerken in de hele provincie en onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.
Woensdag 21 februari gaat de derde voorstelling in première: ‘De man dy’t hout dûnsje liet’ in Mantgum.

Under de Toer is een idee van theatermakers Jos Thie en Bouke Oldenhof die hun collega Tamara Schoppert bij het project betrokken. Ze gingen in gesprek met kosters, kerkenraden en andere betrokkenen, en ontdekten dat er een schat aan verhalen in de kerken ligt. Een oproep om ‘iets’ met deze verhalen te doen, leverde 87 plannen op, waarvan uiteindelijk 31 werden geselecteerd. Het theaterstuk Marijke Muoi dat momenteel in de Grote Kerk in Leeuwarden speelt, is van de initiatiefnemers zelf en drager van het geheel.

Under de Toer rust op vijf pijlers, vertelt Tamara Schoppert. De evenementen spelen op of rond een kerk en vertellen een markant verhaal. De uitvoering is in handen van de dorpsgemeenschap, ondersteund door een kunstenaar. En het evenement is naar buiten gericht, met een connectie met Europa. Dat kan bijvoorbeeld de inbreng van een buitenlands koor zijn, maar ook inspiratie die de makers van een stuk in het buitenland hebben opgedaan. Bij de selectie is ook gelet op de spreiding over de provincie en het genre, zoals dansvoorstelling, opera, toneel, muziektheater, ervaringstheater en locatietheater. Het Prins Bernard Cultuurfonds steunt het project met een financiële bijdrage.

Schoppert: ‘It projekt leunt op de mienskip, dat is ek it sterke derfan. De ynstek is dat it fan in doarp is en foar in grut part troch de ynwenners fan in doarp útfierd wurdt. Wy koördineare en jouwe stipe, ek finansjeel, mar fjirder is it oan de doarpen sels. It is hiel bysûnder om te sjen hoe’t elts doarp dêrmei dwaande is, faaks mei meardere generaasjes. Der sit in protte ferskaad yn de projekten, mar it binne allegear pareltsjes.’

 ‘De man dy’t hout dûnsje liet’ is een voorbeeld van de inzet van vele vrijwilligers in een dorp.

Het idee van de dans- en theatervoorstelling en het houtfestival komt van NHL-studente Valerie van de Ridder en dansleraar Willy van Assen. Valerie raakte onder de indruk raakte van het kunstzinnige houtsnijwerk in de Mariakerk in haar woonplaats Mantgum. Het houtsnijwerk is rond 1781 gemaakt door de Leeuwarder Hermannus Berkenbijl die drie jaar lang wekelijks van Leeuwarden naar Mantgum voer om eraan te werken. Het verhaal achter dit kunstwerk staat centraal in de voorstelling.

Willy van Assen is artistiek leider en regisseur is de 21-jarige theaterstudent Rianne Hogeveen. ‘It moast iets wêze foar it doarp en de omjouwing, dat stie foar ús fêst. We kinne it net allinne en ha dêrom fuort ek de minsken út it doarp en de doarpen der omhinne derby belutsen. De koster bygelyks sit yn de wurkgroep en de dûmny spilet mei. En der binne in hiele protte frijwilligers, fan parkearwachters en kofjeskinkers oant spilers en fersierders’, vertelt Willy. ‘Dat mienskipswurk is sa moai om te erfaren. It is machtich om te sjen wat der bart, hoe’t minsken mekoar oanstekke en dat it begjint te rûzjen, foaral no’t it sa tichtbij komt.’

De première van de dans- en theatervoorstelling in Mantgum is woensdag 21 februari. Alle zeven voorstellingen zijn uitverkocht, evenals de twee extra voorstellingen. Op zaterdag 24 en zondag 25 februari wordt in MFC de Wjukken een houtfestival gehouden. Er komen dertig houtbewerkers, ondermeer uit Duitsland, België en Alaska, er zijn lezingen en er is muziek. ‘We hoopje dat it sa’n sukses wurdt, dat Mantgum it houtdoarp fan Fryslân wurdt’, zegt Willy.

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. Deze maand ‘Under de Toer’ en ‘De man dy’t hout dûnsje liet’ in Mantgum.

Tekst: Ida Hylkema
Foto’s: Mantgum

Deel dit bericht: