Welke Friezin verdient een standbeeld?

Welke Friezin verdient een standbeeld?

17 april 2018


Heel veel vrouwen dragen hun steentje bij aan de mienskip. Vaak onzichtbaar en anoniem. Het LF2018-project ‘Froulju fan Fryslân’ is een ode aan alle vrouwen die de mienskip dragen.

Het project is een initiatief van programmamaker Marleen Godlieb en beeldhouwer Natasja Bennink en wordt in samenwerking met Omrop Fryslân uitgevoerd. De vraag ‘Welke Friezin verdient een standbeeld?’, staat centraal. Welke vrouwen zijn de ruggengraat van onze mienskip? Wie inspireert, houdt de boel bij elkaar, wie zorgt, wie is bijzonder of juist zo gewoon, wie kan er niet gemist worden, wie mag en moet gezien worden? Kortom: welke Friese vrouw verdient het om vereeuwigd te worden?

‘Het overgrote deel van de standbeelden is van een man’, vertelt Natasja Bennink. ‘Het zijn koningen, verzetshelden, politici, noem maar op. Voor slechts een enkele vrouw – Mata Hari als groot voorbeeld –  is een standbeeld opgericht. Wij vinden het tijd voor een inhaalslag.’

‘Het is tijd om de vrouwen in het zonnetje te zetten die de mienskip dragen’, vervolgt ze.

‘Vooral in dorpen zijn deze vrouwen ontzettend belangrijk. Ze helpen op school, zetten de stoelen klaar in het dorpshuis, zetten koffie bij de voetbalvereniging, noem maar op. Het zijn de stille krachten achter alles wat er in een dorp gebeurt.’

Het project is echter veel breder dan vrijwilligerswerk, benadrukt ze. ‘We willen alle generaties in beeld brengen. Je kunt je dochter nomineren, maar ook je beppe. Of iemand die haar leven lang in een dorp of wijk heeft gewoond tot de vluchteling die een nieuw bestaan probeert op te bouwen in Fryslân. We willen een zo breed mogelijke afspiegeling van de mienskip laten zien.’

Van maandag 16 april tot eind april kan iedereen op de site van Omrop Fryslân een nominatie doorgeven van een – nog in leven zijnde – vrouw die een standbeeld verdient. Uit de nominaties – ‘we hopen op duizenden’- worden zeven vrouwen gekozen van wie letterlijk een standbeeld in brons wordt gemaakt. Daarnaast wordt van deze vrouwen een documentaire gemaakt. De beelden worden in het najaar onthuld en geëxposeerd in Heerenveen en krijgen daarna een definitieve plek in Leeuwarden. De documentaires worden als tv-serie uitgezonden op Omrop Fryslân. Daarnaast maakt Marleen Godlieb een documentaire over het project als geheel.

De nominaties, de tv-serie, de beelden en de documentaire vormen samen een ode aan de Friese vrouw. Samen vertellen zij het verhaal van Fryslân anno nu en vertellen ze het verhaal van de Friese Mienskip.

Bekijk de oproep van Omrop Fryslân

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. 

Tekst: Ida Hylkema
Eigen foto’s: programmamaker Marleen Godlieb (l) & beeldhouwer Natasja Bennink (r)

Deel dit bericht: