Witmarsum daagt de krimp uit

Witmarsum daagt de krimp uit

27 oktober 2018


In Witmarsum zijn de voorbereidingen van de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ in volle gang. Een actueel thema, maar met een positieve insteek.

Toen bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, begon het in Witmarsum ook de borrelen. De Stichting Expeditie Witmarsum opperde het idee om Witmarsum in 2018 op de culturele agenda te zetten met de iconen Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier als centraal thema. Zo ontstond Witmarsum2018, vertelt voorzitter Klaas Smit. “We zijn met een klein groepje begonnen en hebben het hele dorp om ideeën gevraagd. In twee avonden hadden we tweehonderd ideeën op papier.”

Het culturele jaar 2018 begon in Witmarsum met een nieuwjaarsduik. Het hele jaar door waren er talloze activiteiten in het dorp, waaronder diverse workshops en een tentoonstelling over Menno Simons. Het slotstuk is de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ die van 1 tot 10 november in een boerderij tussen Witmarsum en Arum wordt opgevoerd.

Het thema is actueel maar min of meer per toeval gekozen, zegt Smit. Schrijver Wim Beckers stuitte op het boek ‘Doarp sûnder takomst’ van Paulus Akkerman uit 1965 en ontdekte dat het thema ‘krimp’ ook toen al actueel was. ‘Daar wilden we iets mee doen, maar niet op een negatieve manier. Vandaar die titel: wy jouwe gjin krimp. Het heeft iets strijdbaars.’

Het stuk gaat over de prille liefde tussen twee jonge mensen in een dorp dat leeg loopt. Regisseur Eline de Vries zag de metafoor van een plant, die groeit als hij aandacht krijgt. “Wanneer mensen elkaar aandacht en liefde geven, dan groeien ze, dan gebeurt er wat moois.”

‘Wy jouwe gjin krimp!’ is echter meer dan een theatervoorstelling. Het is een project waarin met name jongeren worden gestimuleerd om mee te doen. Gedurende het jaar waren er workshops over toneel, dans en zang en ook beide basisscholen zijn bij het project betrokken. “We hebben aansluiting gezocht bij de verschillende verenigingen in het dorp, maar er hebben zich ook mensen aangemeld die daar niet bij betrokken zijn. Al met al zijn er nu zo’n honderd vrijwilligers actief met de voorstelling”, schat Smit. Hij is blij dat Eline de Vries van Tryater de regie op zich wilde nemen. “Een jonge vrouw heeft een andere, frisse blik op de wereld en maakt het project ook toegankelijk voor de jeugd.”

Krimp is een onderwerp dat ook in Witmarsum speelt, al zijn er in het dorp met zo’n 1800 inwoners meer voorzieningen dan in de omringende kleinere dorpen. ‘In de dorpen om ons heen is niets meer. Wij hebben nog een supermarkt, sportvoorzieningen en scholen, maar het is allemaal wel minder geworden. Als je het leefbaar wilt houden, moet je dat zelf doen. Niet naar de gemeente of anderen kijken, maar zelf wat regelen en organiseren. Pak het aan, maak er wat van en hou het leuk. En betrek er ook nieuwe mensen bij.’

Witmarsum2018 houdt na 2018 zeker niet op, benadrukt Smit. Er is nog een potje met geld om leuke dingen mee te doen en er zijn ideeën genoeg om ook na het ‘culturele jaar’ uit te voeren. ‘Er zit hier een groep mensen die wel willen aanpakken. Dat kan ook na 2018.’

De theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ wordt zes keer opgevoerd: 1,2, en 3 november en 7, 8 en 9 november. Kaarten zijn te bestellen via www.wyjouwegjinkrimp.nl.

Leeuwarden is Europese Culturele Hoofdstad en de hele provincie staat in het teken van culturele evenementen. Rode draad is het thema ‘mienskip’, een begrip dat diep ingebed is in het Friese dorpsleven. Hoe is LF2018 terug te vinden in de Friese dorpen? Doarpswurk zet iedere maand een project centraal. 

Tekst: Ida Hylkema
Foto: Knelis

Deel dit bericht: