Ytsen Strikwerda, voorzitter Feriening Doarpshuzen Frjentsjerteradiel

Ytsen Strikwerda, voorzitter Feriening Doarpshuzen Frjentsjerteradiel

30 januari 2017


Dorpshuizen zoeken plek in nieuwe gemeente

Op 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en vier dorpen in Littenseradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke. De dorpshuizen in de nieuwe gemeente steken nu al de koppen bij elkaar om voor te sorteren op de nieuwe situatie en aandacht te vragen voor de bijzondere positie van dorpshuizen.

Initiatiefnemer van het overleg is de Feriening Doarpshuzen Frjentsjerteradiel (FDF) waarin de dorpshuizen binnen deze gemeente zijn verenigd. Voorzitter is Ytsen Strikwerda uit Tzum. ‘De vereniging is destijds opgericht om het onderlinge contact te versterken, kennis uit te wisselen en om met één stem naar de gemeente te kunnen treden’, vertelt hij.

Het resultaat van dit overleg is het onderhoudsbeleid voor dorpshuizen van de gemeente. De gemeente heeft voor ieder dorpshuis een meerjarenonderhoudsplan (mop) laten opstellen. Dit is voor de dorpshuizen richtinggevend voor het te plegen groot onderhoud en geeft de gemeente inzicht in het bedrag dat het onderhoud van de dorpshuizen jaarlijks kost. De gemeente reserveert een bepaald bedrag voor onderhoudssubsidie dat wordt verdeeld onder de dorpshuizen.

Met de fusie tot de nieuwe gemeente vervalt deze regeling en het is nog maar de vraag wat ervoor in de plaats komt. Het Bildt en Menameradiel hebben geen specifieke regeling voor het onderhoud van dorpshuizen, maar Menameradiel heeft daarentegen wel weer beleid voor verbouwingen. Voor de FDF reden om een breder overleg te organiseren voor alle dorpshuizen in de nieuwe gemeente die straks uit 40 dorpen en buurtschappen en één stad zal bestaan. Minne Hovenga van Doarpswurk helpt bij de organisatie, brengt kennis en kunde in en is zo nodig gespreksleider.

‘Momenteel wordt binnen de gemeenten al druk gewerkt om verschillende zaken op elkaar af te stemmen. Het beleid voor dorpshuizen zit niet in deze eerste ronde en komt pas aan de orde na de fusie. Dat betekent dat je nu van je moet laten horen en ervoor moet zorgen dat de politieke partijen dorpshuizen opnemen in hun programma’s. Want anders sneeuwen we straks onder in de grote gemeente’, zegt Strikwerda stellig.

‘Het is belangrijk dat er beleid komt en dat er geld voor de dorpshuizen gereserveerd wordt. Dorpshuizen zijn het kloppend hart van dorpen en dat belang wordt alleen maar groter. Nu er steeds meer scholen sluiten en de netwerkfunctie van de kerk minder wordt, is een dorpshuis vaak de laatste veilige haven binnen een dorp. Dat moet je koesteren.’

Zelf is hij geboren en getogen en Tzum en voorzitter van dorpshuis De Moeting. Trots leidt hij rond in het dorpshuis, dat onlangs nog is opgeknapt en voorzien van nieuwe technieken. De twee biljarten hoeven bijvoorbeeld niet meer iedere keer te worden verplaatst als de zaal nodig is voor andere activiteiten, maar worden met een lift onder de vloer gebracht. De lampen boven het biljart gaan tegelijkertijd en automatisch omhoog. ‘Zo ben je voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het dorpshuis bij de tijd te houden. Dat is ook het mooie van een dorp:

je kent elkaar en je moet er samen wat van maken.’

Een financiële bijdrage van de gemeente voor groot onderhoud is in zijn ogen onvermijdelijk om dorpshuizen in stand te kunnen houden. Hoe die er in de nieuwe gemeente uit komt te zien, daar zal nog heel wat overleg voor nodig zijn. ‘We hebben nu te maken met verschillende regelingen en overlegvormen en moeten gaan uitzoeken wat het beste is. Persoonlijk voel ik wel wat voor het beleid van Súdwest-Fryslân. Daar organiseert de gemeente zelf het overleg tussen de verschillende dorpshuizen en met de gemeente. De gemeente laat daarmee zien dat ze zich verantwoordelijk voelt voor de dorpshuizen en dat is het belangrijkste.’

Deel dit bericht: