Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Fryslân is in beweging

‘Fryslân is in beweging en dus bewegen we mee’, was de insteek van het jaarbericht 2014. Hier borduurt dit jaarbericht 2015 op voort. Dorpen spelen in op actuele ontwikkelingen en Doarpswurk gaat hierin mee door energie te steken in duurzaamheid, nieuwe bestuursvormen en ondersteuning van de vele burgerinitiatieven. De netwerkfunctie van Doarpswurk wordt hierbij steeds belangrijker, zonder de kerntaak uit het oog te verliezen: Doarpswurk is er voor dorpsbelangen, dorpshuizen en burgerinitiatieven en weet wat er speelt in de dorpen in Fryslân.

Directeur Jan Hendrik Jansen, jaarverslag 2015

Interview met nieuwe voorzitter Roelof Bos

Meer lezen

De Praktijk

Dorpen bulken van de initiatieven en goede ideeën, maar lopen daarna vaak vast in de uitvoering ervan, omdat het niet past in de regelgeving. Doarpswurk begeleidt verschillende initiatieven…

Dorpshuizen

Dorpshuizen zijn al jaren de centrale ontmoetingsplekken in veel dorpen en daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde voor leefbaarheid. In veel dorpen is het dorpshuis zelfs nog de enige voorziening…

Netwerk Duurzame Dorpen

Het Netwerk Duurzame Dorpen verbindt duurzame initiatieven. Niet alleen in Fryslân, maar in heel Nederland. Bij Doarpswurk zit de algehele coördinatie en het websitebeheer van het netwerk. Daarnaast zijn…

Energiewerkplaats

De Friese Milieu Federatie, Ús Koöperaasje en Doarpswurk werken in de Energiewerkplaats samen in de ondersteuning van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is…

Leefbaarheidsdebat

Op 18 maart 2015 waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Doarpswurk greep de verkiezingscampagne aan om een leefbaarheidsdebat te organiseren. Niet in een zaal met politici op het podium,

Mienskipsgroep

De mienskipsgroep is opgericht na de Inspiratiedag die op 21 november 2014 werd gehouden. Het is een klankbordgroep die meedenkt met de Doarpswurkmedewerkers en deze van ideeën en adviezen voorziet.

Vluchtelingen

Europa en ook Nederland werden in 2015 geconfronteerd met een toenemende stroom vluchtelingen, vooral uit het door oorlog verscheurde Syrië. De beelden van gezinnen die huis en haard achterlaten…

Nieuwe democratie

De wereld verandert en de samenleving verandert mee. Overheden trekken zich terug en leggen steeds meer het initiatief bij de burgers neer; burgers nemen zelf het initiatief en lopen daarmee ver voor de troepen uit.

Vrijwilligers

Doarpswurk en dorpen kunnen niet zonder vrijwilligers. Wie zijn het? Wat doen ze? Wat drijft een vrijwilliger? Waar krijgt hij/zij energie van? Een van die vrijwilligers is René Poppen van Poppenwier. Hij is 69 jaar en geniet…

Zorg

In 2015 veranderde er veel op zorggebied in Nederland. De gemeenten namen veel taken op het gebied van zorg en welzijn, werk en jeugd over van het Rijk.

Deel deze pagina: