Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Spin in het web

Buorren 28 in Raerd is een bruisende broedplaats voor een duurzaam Fries platteland. Het kantoor van Doarpswurk is al lang niet meer alleen het domein van de medewerkers. De netwerkfunctie van Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen resulteert in een groeiend aantal projecten met eigen vrijwilligers en projectleiders.

Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing zijn de hoofdthema’s in de advisering en ondersteuning van dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven. De meeste projecten die in dit jaarverslag aan de orde komen, zijn onder deze noemers te vangen. Alles hangt met alles samen, dat is de kracht van een – groeiende – netwerkorganisatie. Oftewel: een spin in het web die verbindt, adviseert, ondersteunt en begeleidt daar waar nodig.

Dorpsbelangen

De vraag naar advies en begeleiding vanuit Verenigingen voor Dorpsbelangen is erg divers. Vaak gaat het om procesbegeleiding bij het opstellen van een dorpsvisie.

Dorpshuizen

De advisering en begeleiding van dorpshuizen varieert van financiële, juridische en bouwkundige zaken tot begeleiding van nieuw- en verbouwtrajecten…

Netwerk Duurzame Dorpen

Netwerk Duurzame Dorpen is een ontmoetingsplek van, voor en door dorpen die met duurzaamheid aan de slag zijn of dat willen doen. Het netwerk draagt bij…

Energiewerkplaats Fryslân

De Energiewerkplaats is in 2014 officieel van start gegaan als gezamenlijk project van Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie. Vanuit de Energiewerkplaats…

Friese Dorpentop

De organisatie van de eerste Friese Dorpentop liep in 2016 als een rode draad door de werkzaamheden van Doarpswurk. De top was een initiatief van Doarpswurk…

Democratische vernieuwing

Ontwikkelingen in dorpen worden steeds vaker niet meer via verenigingen van dorpsbelangen ingezet, maar door actieve bewoners met een gemeenschappelijk…

Vluchtelingen

Het project ‘Vluchtelingen met een status in mijn dorp’ richt zich op huisvestingsmogelijkheden voor statusbezitters in een dorp. Binnen het project…

Zorg en Dorp

Zorg en Dorp heeft als doel initiatieven te ondersteunen die zich met zorg bezighouden. Uitgangspunt daarbij is de vraag uit het dorp zelf en ‘van onderen…

Netwerk

Netwerkopbouw is voor Doarpswurk een belangrijk instrument om de kerntaak en ambities te kunnen realiseren. Dat betekent dat bij de invulling van de taken en…

Expertisecentrum

Als spin in het web van een almaar groeiend netwerk, neemt ook het aanbod van kennis vanuit dat netwerk toe. Doarpswurk ontwikkelt zich steeds meer tot…

Communicatie

In 2015 heeft Doarpswurk een Meerjarenplan Communicatie opgesteld met als doel haar naamsbekendheid en zichtbaarheid te vergroten en meer vanuit de doelgroep…

Deel deze pagina: