Jaarverslag-2016

Het jaarbericht is opnieuw alleen digitaal beschikbaar . Elf items verdeeld over diverse thema’s. Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing staan hierbij steeds centraal.

Lees verder
Werken met vrijwilligers

Jaarverslag-2015

Het jaarbericht is alleen digitaal beschikbaar. Twaalf items verdeeld over diverse thema’s met blogs, filmpjes en andere leuke zaken.

Lees verder

Jaarverslag-2014

In dit jaarbericht lees je meer over onze visie in een column van directeur Jan Hendrik Jansen, de momenten 2014 van de medewerkers en de dorpstuin te Makkum.

Lees verder

Jaarverslag-2013

In dit jaarbericht informatie betreffende “Burgerparticipatie’ het woord van 2013, de Vraagbaak voor dorpshuizen en Netwerk Duurzame Dorpen.

Lees verder

Jaarverslag-2012

In dit jaarbericht een korte terugblik op de kracht van de Mienskip, diverse informatie betreffende dorpshuizen zoals De Nije Bân te Pingjum en de toekomstvisie van wijken in Bolsward.

Lees verder

Jaarverslag-2011

In dit jaarbericht vind je informatie over nieuw beleid na de provinciale verkiezingen, Kwaliteitszorg voor dorpshuizen en projecten in 2011 zoals Meer dan Stenen, Schatten van Fryslân en Ons Dorp in 2020.

Lees verder

Jaarverslag-2010

In dit jaarbericht onder andere: het grote leefbaarheidsdebat samen met de KNHM, aandacht voor de ‘krimp’, Netwerk Duurzame Dorpen en De Einekoer te Ryptsjerk.

Lees verder

Jaarverslag-2009

Enkele onderwerpen in dit jaarbericht: samenwerken, Aanpak Rotte Kiezen, maatschappelijke stage en model Kwaliteitszorg: Goed voor Elkaar.

Lees verder

Jaarverslag-2008

In dit jaarbericht aandacht voor: herindeling gemeenten, project Oude paden Nieuwe wegen, WMO en krimp.

Lees verder

Jaarverslag-2007

In dit jaarverslag onder meer: federaties van dorpshuizen, advies en ondersteuning op maat voor dorpsbelangen en diverse projecten.

Lees verder

Jaarverslag 2006

In dit jaarbericht ruimte voor de diverse aspecten van de nieuwe organisatie na de fusie in mei 2006 verteld door medewerkers en anderen.

Lees verder