Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Het jaarbericht is alleen in pdf beschikbaar. Het verslag start met ons narratief en onze herijkte missie & visie. Verder informatie over onze werkzaamheden zoals begeleiden bij dorpsvisies, samenwerkingspartners, landelijke netwerken en ons project Netwerk Zorgzame Dorpen. Veel aandacht voor de thema’s van Netwerk Duurzame Dorpen en de bijbehorende websites.

Jaarverslag 2018

Het jaarbericht is alleen in pdf beschikbaar. Het verslag start met algemene informatie betreffende de organisatie zoals de Beleidsbrief Leefberens van Provinciale Staten. Verder informatie per doelgroep: dorpsbelangen, dorpshuizen, andere initiatiefnemers en het project Netwerk Zorgzame Dorpen. Onze websites en veel aandacht voor de thema’s van Netwerk Duurzame Dorpen.

Jaarverslag 2017

Het jaarbericht is alleen in pdf beschikbaar. Het verslag start met informatie betreffende de dorpshuizen en dorpsbelangen. Verder het project Netwerk Zorgzame Dorpen. Informatie over de programma’s Duurzame en Nieuwe Democratische (krachtige gemeenschappen) ontwikkeling. En diverse andere onderwerpen.

Jaarverslag-2016

Het jaarbericht is opnieuw alleen digitaal beschikbaar . Elf items verdeeld over diverse thema’s. Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing staan hierbij steeds centraal.

Jaarverslag-2015

Het jaarbericht is alleen digitaal beschikbaar. Twaalf items verdeeld over diverse thema’s met blogs, filmpjes en andere leuke zaken.

Jaarverslag-2014

In dit jaarbericht lees je meer over onze visie in een column van directeur Jan Hendrik Jansen, de momenten 2014 van de medewerkers en de dorpstuin te Makkum.

Jaarverslag-2013

In dit jaarbericht informatie betreffende “Burgerparticipatie’ het woord van 2013, de Vraagbaak voor dorpshuizen en Netwerk Duurzame Dorpen.

Jaarverslag-2012

In dit jaarbericht een korte terugblik op de kracht van de Mienskip, diverse informatie betreffende dorpshuizen zoals De Nije Bân te Pingjum en de toekomstvisie van wijken in Bolsward.

Jaarverslag-2011

In dit jaarbericht vind je informatie over nieuw beleid na de provinciale verkiezingen, Kwaliteitszorg voor dorpshuizen en projecten in 2011 zoals Meer dan Stenen, Schatten van Fryslân en Ons Dorp in 2020.

Jaarverslag-2010

In dit jaarbericht onder andere: het grote leefbaarheidsdebat samen met de KNHM, aandacht voor de ‘krimp’, Netwerk Duurzame Dorpen en De Einekoer te Ryptsjerk.

Jaarverslag-2009

Enkele onderwerpen in dit jaarbericht: samenwerken, Aanpak Rotte Kiezen, maatschappelijke stage en model Kwaliteitszorg: Goed voor Elkaar.

Jaarverslag-2008

In dit jaarbericht aandacht voor: herindeling gemeenten, project Oude paden Nieuwe wegen, WMO en krimp.

Jaarverslag-2007

In dit jaarverslag onder meer: federaties van dorpshuizen, advies en ondersteuning op maat voor dorpsbelangen en diverse projecten.

Jaarverslag 2006

In dit jaarbericht ruimte voor de diverse aspecten van de nieuwe organisatie na de fusie in mei 2006 verteld door medewerkers en anderen.

Deel deze pagina: