Kwaliteitszorg ‘Goed voor elkaar’

Kwaliteitszorg ‘Goed voor elkaar’

Een methode die helpt uw dorpshuiszaken op orde te krijgen én te houden

 Als bestuur van een dorpshuis of een multifunctioneel centrum wilt u uw zaken goed voor elkaar hebben. Niet alleen voor uw bezoekers is het van groot belang dat u aan alle voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld wet- en regelgeving voldoet. Ook voor uw vrijwilligers en (al dan niet betaalde) beheerder wilt u alles in orde hebben. Maar weet u wat u zoal geregeld moet hebben? En weet u wat de status is van al die zaken, die u in het verleden geregeld heeft? Is alles nog up-to-date? Doarpswurk helpt u om al deze vragen op een rij te zetten, zodat u weet dat u als bestuur alles goed voor elkaar heeft.

Er komt nogal wat kijken bij het runnen van een dorpshuis
Als bestuurslid weet u als geen ander hoeveel er komt kijken bij het draaiend houden van een dorpshuis. U heeft te maken met wet- en regelgeving, barexploitatie, personeelsbeleid, regulier beleid, jaarplannen. U wilt resultaten boeken, niet alleen in financiële zin, maar ook als het gaat om succesvolle activiteiten. U wilt uw beheer op orde hebben evenals uw gebouw. U wilt dit alles goed voor het voetlicht brengen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als bestuur heeft u uw handen er vol aan.

Wat is Goed voor elkaar?
Goed voor elkaar is een methode die u helpt om stapsgewijs inzicht te krijgen in wat u als dorpshuis zou moeten regelen, dat wat u al daadwerkelijk geregeld heeft en wat beter zou kunnen of moeten. Goed voor elkaar licht uw situatie dus grondig door. Zodat u weet waar u gerust over kunt zijn, maar ook waar u aan zou kunnen of moeten werken. Met uiteindelijk als doel de kwaliteit van de diverse aspecten van uw dorpshuiswerk en -organisatie te verhogen,  uw werk als bestuurder te verdiepen en tijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Waar is de methode op gebaseerd?
De methode is gebaseerd op een degelijk kwaliteitszorgsysteem naar het bekende model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Goed voor elkaar is daarmee een stevige, degelijke en goed doordachte methode.
Doarpswurk werkte eerder al met het INK-model, maar heeft de systematiek grondig geactualiseerd. Het is daarna als pilot uitgeprobeerd en her en der aangepast.
Inmiddels hebben diverse dorpshuizen de methode binnen hun organisatie toegepast. Verschillende dorpshuizen en multifunctionele centra zijn er nu mee bezig.

 Voor wie is Goed voor elkaar bedoeld?
Ieder bestuur van een dorpshuis of multifunctioneel centrum kan met de methode aan de slag. Het maakt niet uit of u veel of weinig geregeld heeft voor uw dorpshuis. Met Goed voor elkaar brengt u dat immers in kaart. En het maakt ook niet uit of u veel kennis van zaken heeft of minder. U krijgt deskundige ondersteuning van Doarpswurk. Goed voor elkaar is niet alleen voor ieder dorpshuis geschikt, wij denken zelfs dat ieder dorpshuis er goed aan doet de methode bijvoorbeeld eens in de vier jaar op de eigen situatie los te laten. Zodat u als bestuur weet hoe u ervoor staat.

Hoe gaat het in zijn werk?

[toggles accordion=”false”] [toggle title=”Lees meer” color=”Accent-Color” id=”b1″]

Als u interesse heeft in het kritisch kijken naar uw dorpshuissituatie, dan maakt u een afspraak met Doarpswurk om langs te komen. In een eerste, oriënterend gesprek hoort u hoe de methode in zijn werk gaat. Ook krijgt u een eerlijk beeld van wat Doarpswurk voor u kan doen én wat u zelf op zult moeten pakken.

Samen met Doarpswurk gaat u aan het werk. Door middel van zorgvuldig samengestelde vragenlijsten krijgt u uw organisatie in beeld. Stap voor stap houdt u alle aspecten die te maken hebben met het dorpshuiswerk tegen het licht. Dat doet u aan de hand van negen aandachtsvelden. Doarpswurk inventariseert met u de huidige stand van zaken.

Als u uw gegevens op tafel heeft, is het moment gekomen om die te beoordelen. Hoe staan we er écht voor? Pas als u dat weet, kunt u beslissen welke verdere stappen u wilt zetten. Wat moet nu en wat kan wachten? Dit is eigenlijk pas het moment waarop u weet wat er de komende tijd moet gebeuren.

Een brede aanpak is wenselijk, juist omdat de verschillende zaken in elkaar haken. Maar het kan zijn dat u van meet af aan geen behoefte heeft aan een alomvattend onderzoek. Misschien heeft u juist inzicht op enkele punten nodig. Of wilt u de aanpak spreiden in de tijd. Ook dat kan. Het gebruik van het model past zich aan aan uw situatie, wensen en mogelijkheden.

 Wat als u eenmaal uw situatie in kaart heeft gebracht?
In zekere zin begint het dan pas. Er zijn vast onderwerpen waar u niet veel aan hoeft te doen. Maar mogelijk ook een aantal waar u voor aan het werk moet. Doarpswurk kan u aan veel informatie helpen, onder andere met inzet van onze Vraagbaak, de databank met veel informatie en voorbeelden voor dorpshuisorganisaties. Zo werkt u stap voor stap de actiepunten uit. Doarpswurk springt zo nodig op onderdelen bij.

Het verwerken van de actiepunten kost u tijd, maar het levert ook veel op. Niet alleen aan informatie, maar ook aan rust. Want als u de zaken goed voor elkaar heeft, krijgt uw bestuurswerk meer structuur en kwaliteit. Dat helpt u om weer (meer) te genieten van uw dorpshuis.

[/toggle] [/toggles]

Iets voor uw dorpshuis?
Neem dan contact op met Doarpswurk. We komen graag bij u langs om het Goed voor elkaar aan u te presenteren.

Deel deze pagina: