21 juni 2024

LC: Ook Friese burgemeesters sluiten bingo in hun hart

Ook Friese burgemeesters sluiten bingo in hun hart en willen het niet langer hoeven verbieden.
Alle Friese burgemeesters roepen op om de regels rond bingo te versoepelen. ‘Het is een door velen gewaardeerde activiteit.’

Op initiatief van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren doen alle Friese burgemeesters volgende week tijdens een landelijk gemeentecongres een oproep om de bingoregels te versoepelen.

Onrust

De burgemeesters willen dat het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er alles aan gaat doen om te zorgen dat er bingo’s georganiseerd kunnen worden in ruimtes waar een alcoholvergunning actief is.

Al een paar maanden is er onrust in de bingowereld vanwege dreigende handhaving: het kansspel mag officieel niet georganiseerd worden op plekken waar ook een alcoholvergunning geldt.

Dat is al een paar jaar zo, al voeren gemeentes de laatste maanden de controles op. Dorpshuizen en wijkgebouwen, waar het spelletje veelal wordt gespeeld, riskeren zo een boete van duizenden euro’s voor het organiseren van een illegale bingo.

Het maakte dat op veel plekken in Friesland de afgelopen tijd een streep ging door de bingoavonden en -middagen.

Oproep

Dat zorgde voor boosheid en teleurstelling bij de bingospelers, en de afgelopen week blijkt dat het meer mensen niet lekker zit.

Zo deed de Friese dorpsbelangenkoepel Doarpswurk samen met alle landelijke zusterorganisaties vorige week een oproep om de bingoregels te versoepelen.

En nu vinden bingoliefhebbers dus ook alle Friese burgemeesters aan hun zijde. Fryske Marren-burgervader Veenstra schreef samen met Sybrand Buma van Leeuwarden een oproep aan het VNG-bestuur: ‘voor veel verenigingen is een bingo-middag of -avond een verbindende activiteit, die in de lokale samenleving een mooie functie heeft.’

Tegelijkertijd willen de burgemeesters bingo niet gedogen als het in strijd is met landelijke regels. Daarom zien ze graag dat de regels versoepeld worden. Commerciële of bedrijfsmatige bingo’s blijven wat de burgemeesters betreft niet mogelijk.

Tekst: Leeuwarder Courant – Tim Fierant 19 juni 2024
Foto: Leeuwarder Courant – Niels Westra