Doarpswurk en LF2018

Doarpswurk en LF2018

23 januari 2018


Fryslân bruist dit jaar van de activiteiten. Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa en dat is tot in alle haarvaten van de provincie te merken. Ook de expertise en het netwerk van Doarpswurk worden ingezet om Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) tot een succes te maken.

Het netwerk van Doarpswurk kwam meteen van pas bij de organisatie van het openingsweekend door Tryater. Vrijdag 26 januari a.s. worden op de ‘Avond van 2018Verhalen’ in de hele provincie verhalen verteld. Niet alleen in musea en op prominente plaatsen, maar ook in dorpshuizen, cafés en bij mensen thuis. Via het netwerk van Doarpswurk werden de Friese bewoners en dorpshuisbestuurders opgeroepen om aan dit openingsweekend bij te dragen.

Enkele dagen voor het Openingsweekend waren er ongeveer 200 verhalen aangemeld, waarvan circa 80 musea, vertelt coördinator David Lelyveld van Tryater. Aanmelden van verhalen kan nog tot vrijdagmiddag 12 uur. Alle verhalenvertellers en locaties zijn te vinden op 2018verhalen

Doarpswurk is overigens niet alleen tijdens het Openingsweekend van LF2018 geïnteresseerd in verhalen uit dorpen. Als projectpartner van de ‘Canons van Friese dorpen en steden’ is Doarpswurk structureel betrokken bij het verzamelen en in kaart brengen van de ontstaansgeschiedenis en bijzondere verhalen van de Friese steden en dorpen.

Een project dat al wat langer loopt, is De Reis, waarbij Doarpswurkdirecteur Jan Hendrik Jansen als redactieraadslid is betrokken. De Reis is een meerjarig programma waarbij makers, initiatiefnemers en een mienskip samen aan projecten werken die bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van Fryslân. Deze projecten richten zich op maatschappelijke vragen uit een mienskip en worden beantwoord door het inzetten van kunst en cultuur. Initiator is Keunstwurk.

Het centrale thema ‘Iepen mienskip’ van LF2018 staat dicht bij het werk van Doarpswurk. ‘Wij zetten ons nadrukkelijk in voor een iepen mienskip en een grotere rol voor burgers’, legt directeur Jan Hendrik uit. ‘De Dorpentop in 2016 was daar een voorbeeld van. Nieuwe democratie en de manier waarop we als burgers en bestuurders met elkaar omgaan, is één van onze speerpunten. Ik denk dat nieuwe democratie en de rol van cultuur hierin een belangrijke erfenis van LF2018 kan worden.’

Doarpswurk blijft de activiteiten van LF2018, met de nadruk op die uit de dorpen en de iepen mienskip, ook volgen en delen op social media zoals de website, Twitter en Facebook.

Tekst: Ida Hylkema
Foto:  beeldbank LF2018

Deel dit bericht: